DETAIL KURZU

Odborné minimum pre znalcov - Osobitné vzdelávanie - kurz

Od:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Bratislava

Obsah kurzu

  • Právne aspekty znaleckej činnosti/Právne aspekty tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
  • Súdne inžinierstvo

Kontaktná osoba

Ing. Ingrid Sieglová
+421 2/672 951 78
znalectvo.bbs@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor