Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Osobitné vzdelávanie - kurz

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnúť základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov.

Cieľová skupina

  • Znalci, prekladatelia a tlmočníci – fyzické osoby
  • Znalci v znaleckých organizáciách, ktorí vykonávajú funkciu znalcov a potrebujú si rozšíriť poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z.
  • Odborní pracovníci znaleckých a prekladateľských organizácií
  • Odborní pracovníci ústredných orgánov štátnej správy, peňažných ústavov a iných organizácií, ktorí potrebujú pre výkon svojej činnosti odborné poznatky zo súdno-znaleckej činnosti
  • Uchádzači o zápis do zoznamu znalcov, prekladateľov a tlmočníkov

Obsahová náplň

Tématické celky:

  • Právne aspekty znaleckej činnosti/Právne aspekty tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
  • Súdne inžinierstvo

Kurz prebieha formou prednášok, diskusií, riešenia prípadových štúdií, výmeny poznatkov navzájom medzi účastníkmi. Záverečná skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou a pozostáva z písomnej a ústnej časti. Výsledok sa hodnotí stupňami VYHOVEL / NEVYHOVEL. Úspešní absolventi získajú Osvedčenie, ktoré je jednou z podmienok zápisu do Zoznamu znalcov tlmočníkov a prekladateľov.

Rozsah štúdia: 44 vyučovacích hodín pre znalcov 36 vyučovacích hodín pre prekladateľov a tlmočníkov

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ingrid Sieglová
tel:
+421 2/672 951 *** zobraziť

mobil:
+421 911 720 *** zobraziť

email:
znalectvo.bbs@... zobraziť


Adresa
Dolnozemská cesta 1., 85235 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/672 953 *** zobraziť

email:
bbs@... zobraziť

web: www.euba.sk/bbs

Adresa
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Dolnozemská cesta 1, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)