SPRÁVNE KONANIE - výklad zákona s príkladmi praktickej aplikácie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom vzdelávacieho programu je:

 • sprostredkovať účastníkom výklad právnych noriem v oblasti správneho poriadku a kontrolnej činnosti orgánov verejnej správy s príkladmi praktickej aplikácie.

Cieľová skupina

 • všetci, ktorí potrebujú zlepšiť svoje znalosti v oblasti správneho konania.

Obsahová náplň

Všeobecne o zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

 • vzťah správneho poriadku k osobitným zákonom
 • pôsobnosť správneho poriadku
 • zásady správneho konania

Príprava rozhodnutia v správnom konaní

 • účastníci správneho konania
 • zisťovanie podkladov pre rozhodnutie
 • priebeh konania

Rozhodnutie v správnom konaní

 • rozhodnutie a jeho náležitosti
 • lehoty pre rozhodnutie
 • doručovanie
 • oznámenie rozhodnutia
 • platnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Katarína Mihalovičová
tel:
+421 37/658 20 *** zobraziť

mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť


Adresa
BRATISLAVA

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 736 *** zobraziť

mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť

web: www.tmconsulting.sk

Adresa
TM Consulting, s.r.o.
Dolnohorská 26, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)