ZÁKONNÍK PRÁCE – aplikačná prax

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: BRATISLAVA
 • Cena: 72 € (60 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Pri účasti viac ako 10 osôb možnosť dohodnúť individuálnu cenu.
 • Organizátor: TM Consulting, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom vzdelávacej aktivity je informovať účastníkov o aktuálnej legislatívnej úprave a aplikačnej praxi vybraných ustanovení Zákonníka práce.

Cieľová skupina

 • mzdový účtovníci,
 • personalisti,
 • manažéri,
 • všetci, ktorí potrebujú zlepšiť svoje znalosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Obsahová náplň

ZÁKONNÍK PRÁCE – vybrané okruhy problémov

 • Štruktúra ZP
 • Všeobecné ustanovenia

Definícia závislej práce, zamestnávateľa a zamestnanca Zástupcovia zamestnancov Zákaz diskriminácie a narúšania súkromia zamestnanca

 • Pracovný pomer

Pracovný pomer a pracovná zmluva Druhy pracovného pomeru Možnosti skončenia pracovného pomeru Výpovedná doba Možné dôvody výpovede zamestnávateľom Zákaz výpovede Odstupné a odchodné

 • Pracovný čas a doba odpočinku

Pracovný čas Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a konto pracovného času Prestávky v práci Práca nadčas a nočná práca Dovolenka

 • Mzda a priemerný zárobok

Minimálne mzdové nároky Mzdové formy a mzdové zvýhodnenia Mzda a cena práce, príklady výpočtu

 • Prekážky v práci a ochrana práce
 • Sociálna politika zamestnávateľa

Stravovanie zamestnancov Stravné pri domácich a zahraničných pracovných cestách Vzdelávanie zamestnancov Materská a rodičovská dovolenka

 • Náhrada škody
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Analýza dohôd z pohľadu časového limitu a odvodového zaťaženia Prienik ustanovení ZP pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov a dohodárov

 • Najčastejšie chyby pracovníkov HR oddelení, ktorémôžu mať/majú zanásledok pracovno-právne spory
 • Praktické rady a riešenia

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Katarína Mihalovičová
tel:
+421 37/658 20 *** zobraziť

mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť


Adresa
BRATISLAVA

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 736 *** zobraziť

mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť

web: www.tmconsulting.sk

Adresa
TM Consulting, s.r.o.
Dolnohorská 26, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)