DETAIL KURZU

ZÁKONNÍK PRÁCE – aplikačná prax

Od:

TM Consulting, s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

Cieľom vzdelávacej aktivity je informovať účastníkov o aktuálnej legislatívnej úprave a aplikačnej praxi vybraných ustanovení Zákonníka práce.

Obsah kurzu

ZÁKONNÍK PRÁCE – vybrané okruhy problémov

 • Štruktúra ZP
 • Všeobecné ustanovenia

Definícia závislej práce, zamestnávateľa a zamestnanca Zástupcovia zamestnancov Zákaz diskriminácie a narúšania súkromia zamestnanca

 • Pracovný pomer

Pracovný pomer a pracovná zmluva Druhy pracovného pomeru Možnosti skončenia pracovného pomeru Výpovedná doba Možné dôvody výpovede zamestnávateľom Zákaz výpovede Odstupné a odchodné

 • Pracovný čas a doba odpočinku

Pracovný čas Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a konto pracovného času Prestávky v práci Práca nadčas a nočná práca Dovolenka

 • Mzda a priemerný zárobok

Minimálne mzdové nároky Mzdové formy a mzdové zvýhodnenia Mzda a cena práce, príklady výpočtu

 • Prekážky v práci a ochrana práce
 • Sociálna politika zamestnávateľa

Stravovanie zamestnancov Stravné pri domácich a zahraničných pracovných cestách Vzdelávanie zamestnancov Materská a rodičovská dovolenka

 • Náhrada škody
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Analýza dohôd z pohľadu časového limitu a odvodového zaťaženia Prienik ustanovení ZP pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov a dohodárov

 • Najčastejšie chyby pracovníkov HR oddelení, ktorémôžu mať/majú zanásledok pracovno-právne spory
 • Praktické rady a riešenia

Cieľová skupina

 • mzdový účtovníci,
 • personalisti,
 • manažéri,
 • všetci, ktorí potrebujú zlepšiť svoje znalosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
Certifikát Certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu. Poznámka k cene

Pri účasti viac ako 10 osôb možnosť dohodnúť individuálnu cenu.

Kontaktná osoba

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 37/658 20 62
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Hodnotenie
Organizátor