Interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

oboznámenie frekventantov kurzu s požiadavkami normy EN ISO 9001 priblíženie požiadaviek normy EN ISO 19 011 vysvetlenie techniky interných auditov v organizáciách príprava interných audítorov na výkon interných auditov v organizáciách

Cieľová skupina

kurz je určený pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu (vedúcim útvarov, riadiacim pracovníkom), pracovníkom, ktorí poznajú procesy prebiehajúce v spoločnosti a sú spôsobilí vykonávať interné audity. Zároveň je kurz určený pre majiteľov malých spoločností, ktorí si chcú vykonávať interné audity samostatne.

Obsahová náplň

Úvod do systémov manažérstva Požiadavky noriem ISO 9001 a EN ISO 19 011 Psychologické aspekty auditu- komunikácia Príprava auditu, simulovaný audit, správa Test Prezentácia výsledkov, diskusia

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie interného audítora

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Lucia Horňáková
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk

Adresa
TÜV SÜD Slovakia, Lazovná 69, Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
email: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape