Kurz: Selenium - nástroj pro automatizaci testování

Popis kurzu

Efektivní využití testovacího nástroje Seleium vyžaduje jeho dobrou znalost. Nástroj je svým zaměřeným určený testerům i programátorům a oblast znalostí, které obě skupiny potřebují, je odlišný. Školení nástroje Selenium proto máme rozdělené na 2 části – úvodní seznámení a pokročilé techniky,

Každá z částí je jednodenní a může být objednána samostatně. Celkový rozsah 2 dny pokrývá obě školení

Selenium IDE

Cílem školení je naučit účastníky pracovat s prostředím Selenium pro tvorbu automatických testů jen s využitím prohlížeče.

Účastníci kurzu se seznámí s frameworkem Selenium 2 z uživatelského hlediska. Tato část je určena pro testery i programátory, pro absolvování není nutná znalost programování. Automatické testy v rámci cvičení se budou vytvářet pomocí grafického editoru Selenium IDE, spuštěného jako plugin v prohlížeči Firefox.

Selenium WEBDRIVER

Cíl školení: Naučit programování automatických testů a jejich využívání v rámci metodiky průběžné integrace.

V tomto bloku se účastníci naučí psát jUnit automatické testy využívající Selenium API WebDriver v jazyce Java. Součástí kurzu bude ukázka, jak nakonfigurovat systém tak, aby se automaticky spouštěly testy ověřující správné fungování aplikace po každém commitu kódu do SVN.

Absolventi budou umět psát testy v zjednodušeném režimu bez okna prohlížeče (HtmlUnitDriver) a takové, které testují automaticky přímo v okně konkrétního prohlížeče (FireFoxDriver, InternetExplo­rerDriver). Seznámí se s metodami přípravy dat v databázi tak, aby byly zajištěny stejné vstupní podmínky při opakovaných

Předpokladem pro kurz je znalost prostředí IDE a způobů používání nástroje Selenium (náplň prvního z kurzů)Obsah kurzu

Selenium IDE

  • Co je Selenium IDE a jak se používá
  • Příkazy pro psaní testů
  • Best practices pro psaní snadno udržovatelných a robustních testů

Selenium WEBDRIVER

  • Úvod do Selenium podpory pro programování testů
  • Praktické cvičení pro tvorbu testů
  • WebDriver API
  • Pokročilé techniky tvorby testůCieľová skupina

Testeři Programátoři Vedoucí týmů Manažeři odpovědní za návrh způsobů testováníKontaktná osoba

Petra Nadrchalová
+420 222 360 770
skoleni@pdqm.cz


Organizátor