Základy APQP a PPAP

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s jednotlivými etapami moderného plánovania kvality produktu a s procesom jeho schvaľovania do sériovej výroby. Po absolvovaní kurzu budú účastníci schopní prakticky implementovať požiadavky APQP a PPAP v organizácií.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre pracovníkov všetkých oddelení, ktoré plánujú alebo sa podieľajú na implementácii nových projektov v organizáciách, ktorí realizujú proces schvaľovania výrobkov do sériovej výroby, pre interných audítorov, ako aj pracovníkov, ktorí chcú rozšíriť svoje odborné vedomosti a zručnosti. Vhodný pre dodávateľov v automobilovom priemysle.

Obsahová náplň

APQP

 • Základy plánovania kvality produktu
 • Plánovanie a definovanie programu
 • Návrh a vývoj produktu
 • Návrh a vývoj procesu
 • Validácia produktu a procesu
 • Spätná väzba zákazníka, posudzovania a nápravné opatrenia
 • Metodika plánu kontroly a riadenia

PPAP

 • Definícia PPAP
 • Požiadavky na proces PPAP
 • Úrovne predkladania a preukazovania zákazníkovi
 • Uchovávanie záznamov
 • Záverečný test

Lektor:
Ing. Juraj Gubík

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Marianna Kuchárová
mobil:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Letná 27, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.snrcertification.sk

Adresa
SNR Certification SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)