DETAIL KURZU

Základy APQP a PPAP

Od:

SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Košice

Popis kurzu

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s jednotlivými etapami moderného plánovania kvality produktu a s procesom jeho schvaľovania do sériovej výroby. Po absolvovaní kurzu budú účastníci schopní prakticky implementovať požiadavky APQP a PPAP v organizácií.

Obsah kurzu

APQP

 • Základy plánovania kvality produktu
 • Plánovanie a definovanie programu
 • Návrh a vývoj produktu
 • Návrh a vývoj procesu
 • Validácia produktu a procesu
 • Spätná väzba zákazníka, posudzovania a nápravné opatrenia
 • Metodika plánu kontroly a riadenia

PPAP

 • Definícia PPAP
 • Požiadavky na proces PPAP
 • Úrovne predkladania a preukazovania zákazníkovi
 • Uchovávanie záznamov7
 • Riešenie nezhôd
 • Záverečný test

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre pracovníkov všetkých oddelení, ktoré plánujú alebo sa podieľajú na implementácii nových projektov v organizáciách, ktorí realizujú proces schvaľovania výrobkov do sériovej výroby, pre interných audítorov, ako aj pracovníkov, ktorí chcú rozšíriť svoje odborné vedomosti a zručnosti. Vhodný pre dodávateľov v automobilovom priemysle.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté : študijné materiály, občerstvenie, obed

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová
+421 948 034 135
info@snrcertification.sk

Hodnotenie
Organizátor