Kurz: Ochranné známky a doménové mená

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom prehľad právnej úprave ochranných známok a doménových mien v SR.



Obsah kurzu

 • Dôvody na registráciu ochrannej známky a doménového mena podnikateľom
 • Podmienky registrácie ochrannej známky
 • Riziká pri získaní ochrannej známky
 • Voľba medzi národnou, európskou a medzinárodnou formou ochrany
 • Práva a povinnosti majiteľa ochrannej známky
 • Skutočné používanie ochranných známok
 • Referenčné používanie ochranných známok
 • Správna voľba doménového mena
 • Konflikty medzi ochrannou známkou, doménovým menom a obchodným menom
 • Ako riešiť vzniknuté konflikty?
 • Možnosti nakladania s ochrannou známkou a doménovým menom
 • Licenčná zmluva a zmluva o prevode



Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.



Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľava



Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor