IFRS komplexný kurz II.

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I..Počas prvého dňa budú okrem iného diskutované i novinky v IFRS. Druhý deň je zameraný i na reporting pre materskú spoločnosť, konsolidovanú účtovnú závierku.Buďte odborníci v problematike IFRS.

Cieľová skupina

daňovým poradcom, ekonomickým riadieľom a všetkým, ktorých táto problematika zaujíma

Obsahová náplň

1. deň

 • Novinky v IFRS – aktuálny prehľad.
 • IFRS 1 – Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie.
 • IAS 32 – Finančné nástroje: prezentácia.
 • IAS 39 – Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie.
 • IFRS 7 – Finančné nástroje: zverejňovanie.
 • IAS 33 – Zisk na akciu.
 • Diskusia.

2. deň

 • IAS 21 – Vplyv zmien kurzov cudzích mien, príklady.
 • Reporting pre materskú spoločnosť:
 • ako spracovať reporting pre materskú spoločnosť v dcérskej spoločnosti?
 • IFRS 3 – Podnikové kombinácie a reporting,
 • IAS 38 – Nehmotný majetok – v podnikovej kombinácii a reporting,
 • IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka v materskej spoločnosti a reporting, príklady.
 • Diskusia.

Konzultácie a záverečný test (po úspešnom zvládnutí testu Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu).

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorov.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. V závere kurzu absolvujete test a po jeho vyhodnotení získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

Lektor:
Ing. Jana Mundierová - IFRS expert certifikovaný Slovenskou komorou audítorov

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel: +421 2/330 052 28
mobil: +421 915 692 889
e-mail: dana.janosikova@eseminare.sk

Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava,Vysoké Tatry

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/330 051 31
email: dana.janosikova@dashofer.sk
web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape