Kurz: Praktický reporting na podporu riadenia

Popis kurzu

V praxi sa často stretávame s dvomi extrémami reportingu:

 1. firma má veľmi podrobný reporting s množstvom tabuliek, ktoré sa vypĺňajú na základe metodiky a požiadaviek materskej (zahraničnej) firmy, alebo majiteľov. Takýto reporting je obvykle postavený na vyhodnocovaní odchýlok od detailného plánu, je veľmi prácny, ale jeho praktická využiteľnosť pre efektívne riadenie je do 20 %, občas dokonca brzdí iniciatívu pracovníkov a zhoršuje výsledky firmy.
 2. firma (obvykle lokálna domáca) je riadená len podľa výsledkov účtovníctva, chýba účinné ekonomické riadenie, reporting a controlling fakticky neexistuje, alebo je nesystémový a podlieha okamžitým požiadavkám majiteľov.

Oba extrémy spôsobujú mnohé nedorozumenia, ktorých dôsledkom sú nedostatočné ekonomické výsledky firmy a ohrozenie jej budúcnosti Na prakticky orientovanom seminári spoznáte, aká štruktúra a podrobnosť reportingu je najvhodnejšia v rôznych situáciách a typoch firiem. Na praktických príkladoch a ukážkach riešenia získate inšpiráciu pre vybudovanie účinného reportingu vo vlastnej firme.Obsah kurzu

Hlavné témy seminára:

 • Základné reporty, ktoré by nemali chýbať v žiadnej firme
 • Ďalšie reporty v oblastiach finančného, nákladového a ziskového controllingu
 • Reporting procesov
 • Racionálne plánovanie a budgetovanie
 • Manažérsky reporting – od účtovníctva k realite.
 • Balanced Scorecard – vyvážený systém ukazovateľov a jeho využitie v plánovaní a reportingu
 • Reporting podľa typu a situácie firmy
 • Systémové dátové riešenie – automatizácia reportingu
 • Príklady využitia konkrétnych softvérových nástrojov a modulov ERP – ich výhody i obmedzenia

Pútavý seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom.

Podobné semináre:

 • Finančný controlling v praxi
 • Kalkulácie a cenotvorba
 • Nákladový controlling
 • Ekonomika pre neekonómovCieľová skupina

Pre koho bude seminár prínosom:

Pracovníkom controllingu a reportingu, finančným manažérom, ako aj účtovníkom, prípadne vrcholovým manažérom a majiteľom, ktorí plánujú zaviesť reporting a controlling.

U účastníkov sa predpokladajú základné znalosti podnikovej ekonomiky.

Podobné semináre:

 • Nákladový controlling v praxi
 • Kalkulácie a cenotvorba
 • Praktická ekonomika pre neekonómov – základy
 • Praktická ekonomika pre neekonómov – pokročilíCertifikát

Certifikát o absolvovaní školeniaPoznámka k cene

obed, coffee break, materiályKontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk


Organizátor