KVALIFIKAČNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Pripraviť absolventov kurzu do praxe bezpečnostných technikov a po úspešnom zložení záverečnej skúšky vydať osvedčenie na výkon funkcie bezpečnostného technika.

Cieľová skupina

Odbornú spôsobilosť bezpečnostného technika môžu získať len fyzické osoby s úplným stredným vzdelaním.

Obsahová náplň

  • Úloha a postavenie bezpečnostného technika v praxi, zákony, vyhlášky, predpisy, normy BOZP.
  • Aplikácia zákonov na jednotlivé oblasti pôsobenia: stavebníctvo, priemysel, kancelária, logistika, školstvo, environmentálna oblasť a iné.
  • Výkon verejného zdravotníctva, determinantov zdravia pri práci.
  • Osobitné požiadavky podľa právnych predpisov nadväzujúcich na ZP, Zákon o BOZP a vybrané dokumenty MOV a EÚ.
  • Požiadavky platných predpisov na technické zariadenia elektrické, zdvíhacie, plynové a tlakové atď.

Časový rozsah kurzu: 176 hod., 4 × 5 dní v obtýždňových blokoch (týždeň výučba / týždeň voľno), v pracovné dni od PO do PIA, od 8:30 do 15:00 hod. Účastníci v cene kurzu získajú učebný materiál na CD a taktiež počas kurzu sú zabezpečené obedy a občerstvenie.

Kurz je akreditovaný Národným inšpektorátom práce Slovenskej republiky (NIP SR).

V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ NÁJDETE AKREDITOVANÉ KURZY:

  • ZÁKLADNÝ KURZ TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY, 120 hod., 405 € s DPH
  • ĎALŠIA PRÍPRAVA TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY, 40 hod., 180 € s DPH
  • AKTUALIZAČNÚ PRÍPRAVU BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV, 16 hod., 90 € s DPH
  • ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV, 27 hod., od 96 €
  • LEKTOR, 100 hod., 235 € s DPH

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629, 0948/321 982 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

V oblasti výchovy bezpečnostných a požiarnych technikov máme dlhoročnú skúsenosť a tradíciu. Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

„Vzdelanie pre Váš úspech.“

Lektor:
Súbor lektorov špecialistov na problematiku BOZP, spolu 8 lektorov.

Typ a platnosť osvedčenia:
OSVEDČENIE BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA

Termíny kurzov

03.04.2018 - 25.05.2018

od 8:30 do 15:30 hod.

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. František Kozoň
mobil:
+421 948 259 *** zobraziť

email:
kurzy.tt@... zobraziť


Adresa
Kapitulská 28, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 259 *** zobraziť

mobil:
+421 948 321 *** zobraziť

email:
kurzy.tt@... zobraziť

web: www.vajak.sk

Adresa
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28, Trnava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)