Kurz: Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná komunikácia so zákazníkom a úspešné uzatváranie obchodu.

Popis kurzu

Cieľom vzdelávacieho programu je, aby účastníci pochopili princípy obchodného rozhovoru a procesu, predovšetkým v súvislosti so špecifickými podmienkami vlastnej predajnej praxe. Účastníci sa naučia obchodné techniky a zručnosti ako zistiť skutočné potreby zákazníka, ako ponúknuť a prezentovať vhodné výrobky a nakoniec ako úspešne celý predajný proces zavŕšiť. Konečným efektom je nielen zvýšený predaj tovaru a pocit z dobre vykonanej práce na strane obchodníka ale predovšetkým spokojnosť zákazníkov a tým posilnenie dobrého mena celej spoločnosti.Obsah kurzu

1. Eliminácia základných chýb vstupnej – iniciačnej fázy komunikácie so zákazníkom

  • Dôležitosť prvého dojmu – ako ho správne využiť
  • Ako odhadnúť typ zákazníka a aké sú najvhodnejšie spôsoby a stratégie komunikácie s jednotlivým typom

2. Prejavenie skutočného záujmu o potreby zákazníka

  • Efektívna komunikácia
  • Aktívne počúvanie
  • Umenie klásť správne otázky

3. Správna reakcia na zistené potreby zákazníka

  • Efektívna argumentácia a presviedčanie

4. Vhodná ponuka, ktorá zákazníka zaujme

5. Motivácia zákazníka ku kúpe správnym spôsobom

6. Riešenie konfliktných a problematických situácií pri komunikácii so zákazníkom a reklamácií

– Techniky zvládania námietokCieľová skupina

Pracovníci, ktorí prichádzajú do prvého kontaktu so zákazníkmi s cieľom ponúknuť a predať svoje výrobky alebo služby.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor