Kurz: ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV § 21, § 22, § 23

Popis kurzu

Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. (§ 21, § 22, § 23) do 1000 V alebo nad 1000 V, vrátane bleskozvodov, poprípade s nebezpečenstvom výbuchu.Obsah kurzu

Dĺžka praxe pre technické zariadenia elektrické – do 1000 V: Podmienkou získania osvedčenia o odb. spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike – § 21 bez dokladovania praxe, § 22 do 1000 V je povinná prax v dĺžke 1 rok nad 1000 V 2 roky, § 23 pre záujemcov s výučným listom – 4 roky, pre záujemcov so SŠ – 3 roky a s VŠ vzdelaním 2 roky.

Účastnícky poplatok:

§21 – 96 € s DPH (80 € bez DPH)

§22 – 120 € s DPH (100 € bez DPH) do 1000 V, trieda A, B

§22 – 120 € s DPH (100 € bez DPH) nad 1000 V, trieda A, B, B1

§23 – 126 € s DPH (105 € bez DPH) do 1000 V, trieda A, B, B1

§23 – 126 € s DPH (105 € bez DPH) nad 1000 V, trieda A, B, B1

V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ MÁME AKREDITOVANÉ KURZY:

  • AKTUALIZÁCIA ELEKTROTECHNIKOV §21, §22, §23, §24, 8 hod., 51 € s DPH

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené elektrotechnické vzdelanie a zdravotná spôsobilosť. Absolvovanie odbornej prípravy umožní získať stupne odbornej spôsobilosti: §21 elektrotechnik, §22 samostatný elektrotechnik, §23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky.Certifikát

OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOUPoznámka k cene

od 96 € s DPHKontaktná osoba

Mgr. František Kozoň
+421 948 259 629
kurzy.tt@vajak.sk


Organizátor