KURZ OPATROVANIA - SUPER CENA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

VYUŽITE MOŽNOSŤ PREPLATENIA KURZU CEZ ÚRAD PRACE V PLNEJ VÝŠKE ! Využite možnosť preplatenia kurzu cez úrad práce, ak ste evidovaný(á) na úrade práce, môžete požiadať o preplatenie kurzu v plnej výške. Viac informácií na tel. č.: 0948 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk.

Sprostredkovať účastníkom základný komplex odborných poznatkov a praktických skúseností ako nevyhnutný základ ich spôsobilosti na vykonávanie opatrovateľskej činnosti na Slovensku a v štátoch EÚ.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť a majú záujem nájsť v tejto oblasti pracovno – spoločenské uplatnenie.

Obsahová náplň

Krátka intenzita kurzu, absolvujte kurz a získajte osvedčenie akreditovaného kurzu pre opatrovateľky.

Program kurzu: pozostáva z teoretickej časti, praktickej časti a odbornej praxe. V kurze sa kladie dôraz na praktické veci, ktoré absolventi budú potrebovať v praxi.

Časový rozsah kurzu: 225 vyuč. hod.

Organizácia kurzu: v poobedných hodinách od 15:30 hod. do cca. 18:00 hod. Teoretická časť prebieha u nás na pobočke. Intenzitu kurzu (dátumy prednášok v teoretickej časti) si určia účastníci kurzu ako skupina s lektorom v prví deň otvorenia kurzu. Praktickú časť Vám zabezpečíme, praktickú časť účastníci dohodnú individuálne s vrchnou sestrou podľa Vašich časových možností počas kurzu.

ABSOLVENTI KURZU ZÍSKAJÚ ZA CENU 180 €:

  • Osvedčenie na výkon opatrovateľskej činnosti
  • Osvedčenie na výkon opatrovateľskej činnosti v nemeckom jazyku
  • Učebnicu ako opatrovať chorých

Využite aktuálnu ponuku a získajte osvedčenie pre výkon opatrovateľskej činnosti v akreditovanom kurze.

Informujte sa bližšie o kurze na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Lektor:
Dlhoroční odborníci v sociálnej oblasti a pomoci

Typ a platnosť osvedčenia:
OSVEDČENIE NA VÝKON OPATROVATEĽSKEJ ČINNOSTI + OSVEDČENIE V NEMECKOM JAZYKU

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

03.11.2016 - 15.12.2016

od 15:00 hod. do 19:00 hod.

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. František Kozoň
mobil: +421 948 259 629
e-mail: kurzy.tt@vajak.sk

Adresa
Kapitulská 28, 917 01 Trnava