Interný audítor systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa STN ISO/IEC 27001:2014

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Objasniť a získať vedomosti o systéme manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001. Objasniť postupy a zásady auditovania SMIB v splade s EN ISO 19011 a pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov v zmysle normy ISO/IEC 27001.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre osoby pracujúce v oblasti systémov manažérstva informačnej bezpečnosti, predstavitelia nižšieho, stredného a vrcholového manažmentu, no najmä pre pracovníkov organizácií, ktorí zastávajú resp. budú zastávať funkciu interný audítor pre SMIB.

Obsahová náplň

Úvod do systémov manažérstva informačnej bezpečnosti; Požiadavky normy ISO/IEC 27001 pre systémy manažérstva bezpečnosti informácií; Požiadavky normy EN ISO 19011; Požiadavky na interného audítora a interné audity; Psychologické aspekty auditu a komunikácia; Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu; test

Lektor:
Ing. Stanislav Kmeť, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie interného audítora - kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Termíny kurzov

21.03.2017 - 23.03.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Adresa
pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
email: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape