Excel - Pokročilá analýza dát v PowerPivot a Power BI pre analytikov a controlling

Základné info
 • Termín kurzov: 29.01.2018 - 30.01.2018 + 2 ďalších termínov
 • Miesto konania: Pionierska 15, Bratislava
 • Cena: 394,80 € (329 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene kurzu je parkovanie, občerstvenie, obed a detailná tlačená príručka ku kurzu. Využite 15-minútovú telefonickú konzultáciu zdarma, aby ste sa uistili, že je tento kurz naozaj vhodný pre Vás, a že Vám pomôže.
 • Organizátor: Smart People, spol. s r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Naučiť sa využívať na maximum analytickú silu Power BI a PowerPivotu pre Excel 2010/2013/2016 pre vysoko pokročilé analýzy. Kurz sa venuje najmä analytickému jazyku DAX, zabudovanom v PowerPivote a Power BI. Je plný hromady praktických príkladov, na ktorých si účastníci precvičia krok po kroku všetku funkcionalitu tak, aby vedeli kombinovať všetky časti PowerPivotu a Power BI na pokročilé analýzy a reporting.

Toto je naozaj pokročilý kurz PowerPivotu, pod vedením špičkového odborníka s 8-ročnou praxou v PowerPivote a 3-ročnou praxou v Power BI.

Bližšie informácie o PowerPivote nájdete v tomto článku:

http://www.powerpivot.sk/o-powerpivote/

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä analytikom, pracovníkom controllingu, či iným analytickým profesiám, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne zanalyzovať veľké množstvá dát, a nestačia im kontingenčné tabuľky.

Využite 15-minútovú telefonickú konzultáciu zdarma, aby ste sa uistili, že je tento kurz naozaj vhodný pre Vás, a že Vám pomôže vyriešiť Vaše pracovné povinnosti oveľa rýchlejšie ako doteraz. Vyhnete sa tým chybe, kde by ste až dávno po školení zistili, že to pre Vás možno nebolo to pravé. Preto nám zavolajte hneď teraz na číslo 0904 574 476, aby ste si boli na 100% istí, či sa Vám oplatí absolvovať toto školenie.

Bližšie informácie o PowerPivote nájdete v tomto článku:

http://www.powerpivot.sk/o-powerpivote/

Obsahová náplň

Analytická funkcionalita PowerPivotu

 • Súhrnné ukazovatele a vypočítané polia
 • Hierarchie dát – analýza podľa rokov, mesiacov, dní, produktových rád, oddelení, oblastí, …
 • Kľúčové indikátory výkonu – KPI
 • Rozkliknutie na detailné dáta
 • Horizontálne a vertikálne slicery
 • Prepojenie slicerov na viaceré PowerPivot tabuľky a grafy

Vzorce v jazyku DAX pre PowerPivot

 • Úvod do jazyka DAX – Data Analysis Expressions
 • Syntax vzorcov a funkcií
 • Ošetrenie chýb vo vzorcoch
 • Operátory v jazyku DAX
 • Dátové typy v PowerPivote a rozdiely oproti Excelu
 • Funkcie pre prácu s dátumami a časmi
 • Informačné funkcie
 • Funkcie pre kontrolu logiky spracovania
 • Matematické funkcie
 • Funkcie pre prácu s textom
 • Filtrovacie, vyhodnocovacie a štatistické funkcie – prehľad
 • Funkcie Time Intelligence – prehľad
 • Funkcia FORMAT – vlastný formát výstupu

Štatistické funkcie

 • Klasické štatistické funkcie – SUM, MIN, MAX, AVERAGE, VAR, STDDEV, …
 • Vlastné variácie štat. funkcií – SUMX, COUNTAX, MAXX, …
 • Skórovanie dát – RANKX, RANK.EQ
 • Vzorkovanie dát – SAMPLE a TOPN
 • Agregácia dát – SUMMARIZE, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT
 • Kumulatívne výpočty – kumulatívne sumy od začiatku obdobia po dnes, po produktových kategóriách, po hierarchiách, …
 • Kombinácia dát z viacerých tabuliek – CROSSJOIN, GENERATE a GENERATEALL
 • Funkcie ADDCOLUMNS a ROW

Filtrovacie a vyhodnocovacie funkcie

 • Logika výpočtov v PowerPivote a jej ovplyvňovanie
 • Execution Context, Filter Context a Row Context
 • Zmena oblasti počítania cez funkciu CALCULATE
 • Filtrovanie dát – funkcia FILTER
 • Rozšírenie oblasti výpočtov nad filtrované dáta – funkcie ALL, ALLEXCEPT, …
 • Informačné funkcie o aplikovaných filtroch
 • Dotiahnutie dát z ostatných tabuliek – RELATED, RELATEDTABLE, LOOKUPVALUE
 • Funkcia CALCULATETABLE
 • Rekurzívne výpočty – EARLIER, EARLIEST
 • Funkcie DISTINCT a VALUES
 • Funkcie pre prácu s Parent-Child hierarchiami – PATHxxx
 • Kombinácia filtrovacích a vyhodnocovacích funkcií
 • Pokročilé využitie filtrovacích funkcií s inými funkciami

Funkcie Time Intelligence – analýza údajov naprieč časovými obdobiami

 • Časové tabuľky v PowerPivote
 • Práca s časom – DATEADD, DATESBETWEEN, DATESINPERIOD
 • Funkcie pre posun v čase – NEXTMONTH, NEXTYEAR, PREVIOUSDAY, …
 • Stav na začiatku/konci obdobia – OPENINGBALANCExxx, CLOSINGBALANCExxx
 • Súbežné časové periódy – PARALLELPERIOD, SAMEPERIODLASTYEAR
 • Prvé a posledné dátumy za zobrazené obdobia – FIRSTDATE, LASTDATE, …
 • Začiatky a konce zo zvolených období – ENDOFMONTH, STARTOFQUARTER, …
 • Kumulatívne časové obdobia – DATESYTD, TOTALYTD, TOTALQTD, …
 • Kombinácia s filtrovacími a vyhodnocovacími funkciami

Ostatné analytické techniky

 • Kumulatívne súčty
 • Kĺzavé priemery
 • Univerzálne výpočtové vzorce
 • Dynamické pásma hodnôt a banding
 • Prepojenia tabuliek typu many-to-many (M:N)
 • Parametrizácia PowerPivotu
 • Dopočítavanie chýbajúcich dát
 • Oprava chybných dát
 • Analýza nákupného košíka, ABC analýza, skórovanie zákazníkov
 • Analýza dát z dotazníkov
 • Analýza návštevnosti webov
 • Reporting súčasne vo viacerých menách aj v konsolidovanej mene
 • Sledovanie plánovaného vs. reálneho stavu

Pokročilé analytické techniky

 • konsolidácia množstva merítok na univerzálne, generické merítka
 • univerzálne grafy
 • obrázkové slicery (rýchle filtre)
 • podmienené formátovanie cez slicer
 • použitie CUBE funkcií voči PowerPivotu
 • použitie jazyka MDX voči PowerPivotu
 • kalkulácie pomocou hierarchií

Termíny kurzov

29.01.2018 - 30.01.2018

Bratislava

Prihlásiť sa
12.03.2018 - 13.03.2018

Bratislava

Prihlásiť sa
21.05.2018 - 22.05.2018

Bratislava

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Michal Chmelár
mobil:
+421 904 574 *** zobraziť

email:
chmelar@... zobraziť


Adresa
Pionierska 15, 83102 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 904 574 *** zobraziť

mobil:
+421 904 574 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.smartpeople.sk

Adresa
Smart People, spol. s r.o.
Heydukova 9, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)