DETAIL KURZU

Verejný prejav

Od:

LUMATEL s.r.o.

Košice-Krásna

Popis kurzu

 1. Naučiť účastníka zásady verejnej prezentácie
 2. Odblokovať stres a zvládať konfliktné situácie pri prezentácií
 3. Odstrániť zlozvyky pri verejnom prejave
Obsah kurzu

A. Typy verejných prejavov a ich základná štruktúra

 • „bomba“ , úvod, jadro, záver
 • informatívny, verejný, presvedčovací,

B. Najčastejšie zlozvyky pri vystupovaní a ako sa ich vyvarovať

 • výklad, tipy a triky pre účastníkov
 • pomôcky – spôsoby ako skryť nervozitu, resp. odpútať pozornosť
 • čo urobiť ak sa prejav uberá nesprávnym smerom

C. Osobné vystupovanie pri verejnom prejave

 • využívanie verbálnej, neverbálnej a vokálnej komunikácie
 • NLP – presvedčovacie vzorce
 • tipy pre optimalizáciu osobného prejavu
 • práca s časom , nácvik verejnej prezentácie
 • Hyde park
 • osobná analýza každého účastníka na základe videozáznamu

D. Práca s publikom

 • rozoznávanie záujmu publika podľa neverbálnych prejavov
 • techniky na vyvolanie záujmu – ako zapájať publikum
 • zodpovedanie otázok publika
 • práca s testami na typológiu ľudí, nácvik reakcií na otázky,

E. Ako vyriešiť konfliktné situácie počas prezentácie a zvládať stres

 • metódy riešenia konfliktných situácií
 • stratégie zvládania trémy
 • relaxačné cvičenia
 • zvládanie negatívnych prejavov v publiku
 • rozbor a čítanie neverbálnych prejavov v kritických situáciách

Použité metódy a techniky : modelové situácie, videoukážky reálnych situácií z politického života, tímová a individuálna práca, video natáčanie , prezentácia, testy a cvičenia.

Cieľová skupina

 1. Manažéri a lídri
 2. Školitelia
 3. Ľudia v predaji
 4. Politici

Z dôvodu zvýšenia efektívnosti kurzu a metódy vedenia kurzu je počet účastníkov na jednom kurze maximálne 12.

Poznámka k cene

Zľavy a termíny na viď www.lumatel.sk, Možnosť platby aj bez DPH

Kontaktná osoba

Ing. Zdenko Knižka
+421 905 345 547
kurzy@lumatel.sk

Hodnotenie
Organizátor