Komplexný systém budovania vzťahu k zákazníkom v v službách

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa ročne
  • Poznámka k cene: 1 deň/skupina
  • Organizátor: RS Management s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Prostredníctvom kvalifikovaného poradenstva a tréningov poskytnúť vedomosti a zručnosti pre budovanie vzťahu k zákazníkom v segmente služieb. Jasnou definíciou špecifík v segmente služieb poukázať na rozdiely medzi výrobkom a službou a z toho vyplývajúcimi zvláštnosťami v ich poskytovaní. Cieľom je vytváranie priaznivého komunikačného ovzdušia v segmente služieb s dôrazom na zvláštnosti a zvyklosti domácej i medzinárodnej klientely,naučiť účastníkov rozoznávať prvky neverbálnej komunikácie, riešenie sťažností a predchádzanie konfliktným situáciám

Cieľová skupina

Manažéri všetkých úrovní spoločností, ktoré sa zaoberajú poskytovaním služieb, personál týchto zariadení, živnostníci v oblasti služieb, absolventi škôl sa zameraním na oblasť služieb

Obsahová náplň

Vzdelávacie aktivity spoločnosti RS Management s.r.o.sú vždy pripravované po dôkladnej analýze potrieb zákazníka, ktoré sa špecifikujú počas osobných rozhovorov v prípravnej fáze. Obsahová náplň a forma programu odzrkadľujú tieto potreby, sú „šité na mieru“ toho-ktorého zákazníka. Na základe dlhodobých skúseností doporučujeme dvojdňové pobytové programy, akceptujeme však požiadavky klienta.Lektori pracujú najnovšími metódami – brainstorming, dotazníky, sebapoznávacie testy…Programy našej spoločnosti sú vedené intaraktínou metódou.

Lektor:
Lektorský tím spoločnosti s dlhodobou skúsenosťou v oblasti rozvoja ľudských zdrojov v rôznych slovenských aj zahraničných spoločnostiach

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. E. Falťanová
tel:
+421 2/654 410 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/654 410 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.rs-management.sk

Adresa
RS Management s.r.o.
Kolískova 1, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)