Stres a jeho riadenie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Osvojenie poznatkov a zručností, ktoré umožnia účastníkom včas rozoznať a eliminovať fenomén súčasnej doby – stres. Účastníci sa naučia rozoznávať, kedy je ešte stres faktorom, ktorý ich výkonnosť zvyšuje a kedy sa stáva brzdou ich výkonnosti. Interaktívnou formou – analýzou vlastných skúseností sa naučia kategorizovať stresujúce sitácie, hodnotiť ich, analyzovať ich prežívanie a reagovať na ne, naučia sa rozoznávať reakcie sprevádzajúce stres. Súčasťou programu sú aktivitné diskusné časti, cvičenia na reguláciu myšlienkových pochodov pri reakcii na stres, ich zmena z negatívnych na pozitívne a aj množstvo cvičení, vrátane relaxačných, na predchádzanie a elimináciu stresu.

Cieľová skupina

Manažéri, zamestnanci, majitelia spoločností, študenti a všetci tí, ktorí sa cítia byť pod neustálym tlakom okolia a chcú sa naučiť odolávať stresovým situáciám čím viac zo skúseností iných.

Obsahová náplň

Jednodňový tréningový program zameraný na zvládanie stresu. Je určený malým skupinám v počte 6 – 12 osôb. Intenzívny tréningový program, ktorého cieľom je, aby účastníci po jeho skončení sa naučili stres rozoznať, zvládať a jeho negatíva transformovať pozitívnou formuláciou myšlienok a postojov. Súčasťou programu sú relaxačné antistresové cvičenia, ktoré sa účastníci naučia a môžu ich využívať na elimináciu stresových situácií.

Lektor:
Lektorský tím spoločnosti s dlhodobou skúsenosťou v oblasti rozvoja ľudských zdrojov v rôznych slovenských aj zahraničných spoločnostiach

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. E. Falťanová
tel:
+421 2/654 410 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Hotel RELAX SENEC, Senec, Slnečné jazerá -Sever

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/654 410 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.rs-management.sk

Adresa
RS Management s.r.o.
Kolískova 1, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)