Kurz: Time management novej generácie

Popis kurzu

Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na hierarchiu hodnôt a životnú a profesnú stratégiu a priority pri súčasnej dynamizácii zamestnania a požiadavkách na max. mieru pružnosti.Obsah kurzu

Dvojdňový interaktívny tréningový program zameraný na osvojenie si poznatkov a zručností v riadení času.Cieľová skupina

Manažéri, zamestnanci a majitelia spoločností a všetci tí, ktorí pociťujú potrebu zmanažovať svoj čas.Certifikát

osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programuKontaktná osoba

Ing. Falťanová
+421 2/654 410 22
vzdelavanie@rs-management.sk


Organizátor