Kurz: Manažérske koučovanie

Popis kurzu

Cieľom tréningového programu je prvýkrát v slovenskom jazyku oboznámiť účastníkov s nesmiernou silou Co-Active modelu koučovania, ktorý vychádza predovšetkým z nevyčerpateľných zdrojov klienta a jeho aktívnej spoluúčasti v procese koučovania.Obsah kurzu

Na našom programe sa veľa neteoretizuje, účastníci majú možnosť od prvej chvíle si koučovanie praktizovať a vystupujú v roli kouča i koučovaného. Účastníci si osvoja celý koučovací proces – od jeho otvorenia až po uzavretie a prijatie konkrétnych úloh pre klienta.Cieľová skupina

manažéri, zamestnanci a majitelia spoločnostíPoznámka k cene

2 dniKontaktná osoba

Ing. Falťanová
+421 2/645 334 21
vzdelavanie@rs-management.sk


Organizátor