Kurz: APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výroby (pre dodavateľov Automotive)

Popis kurzu

V súlade s požiadavkami QS 9000, VDA a ISO/TS 16949 osvojenie si metodiky a precvičenia nástrojov plánovania kvality a schvaľovaniu dielov pre výrobu, ktoré vedú k zlepšeniu plánovania kvality, komunikácie, k zlepšeniu stability a spôsobilosti výrobného procesu.Obsah kurzu

APQP – Pokročilé plánovanie kvality produktov

 • Prečo je potrebné aplikovať APQP proces pre dosiahnutie zlepšení v kvalite a produktivite.
 • Aké kroky je potrebné uskutočniť v rámci APQP.
 • Aké nástroje a techniky sa používajú v APQP.
 • Praktická aplikácia analytických a plánovacích nástrojov v APQP
 • Využitie nástrojov tímovej práce v procese APQP.
 • Ako pomocou kontrolných plánov dosiahnuť merateľné výsledky zlepšenia?
 • Aplikácia P-D-C-A cyklu. Plánovanie. Návrh. Validácia. Spätná väzba a nápravné opatrenia.

PPAP – Proces schvaľovania dielov pre výrobu

 • Kedy sa vyžaduje predloženie.
 • Úrovne predloženia.
 • Aké kroky je potrebné uskutočniť v rámci PPAP.
 • Požiadavky na proces.
 • Aké nástroje a techniky sa používajú v PPAP.
 • Ako využiť štatistické metódy v PPAP pre neustále zlepšovanie? Praktická aplikácia.

Viac informácií na www.fbe.skCieľová skupina

Vedúcim a odborným pracovníkom podieľajúcich sa na plánovaní a zlepšovaní kvality produktov v oblasti dodávok pre automobilový priemysel.Certifikát

Certifikát o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cene je 340 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.skKontaktná osoba

Lucia Krížová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor