MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolventi kurzu budú vedieť základné predpisy a normy upravujúce poskytovanie mzdy (platu), urobiť výpočet mzdy (platu), poznať povinné druhy poistenia a určiť jeho výšku, poznať problematiku daní z príjmov zo závislej činnosti, určiť výšku preddavku a urobiť ročné zúčtovanie.

Cieľová skupina

Akreditovaný rekvalifikačný kurz je určený záujemcom, ktorí si chcú osvojiť komplex poznatkov a zručností potrebných pre kvalifikovaný výkon funkcie mzdového účtovníka.

Obsahová náplň

Pracovno-právne vzťahy, mzdovo-personálna problematika, druhy poistenia, daň z príjmov zo závislej činnosti, riešenie praktických príkladov mzdového účtovníctva. Absolvent kurzu získa spôsobilosť spracovávania mzdovej agendy od zaradenia zamestnanca do systému odmeňovania po zdanenie a vyplatenie.

Časový rozsah kurzu: 96 vyuč. hod.

Akreditovaný kurz.

Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Typ a platnosť osvedčenia:
**Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.**

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. František Kozoň
mobil: +421 948 259 629
e-mail: kurzy.tt@vajak.sk

Adresa
Kapitulská 28, 917 01 Trnava