KUCHÁR - KUCHÁRKA, 500 hod.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent sa zoznámi s ekonomikou a organizáciou reštauračného stravovania, zariadením a vybavením prevádzkarní, psychológiou obsluhy a predaja. Bude poznať hospodárske výpočty, získa najnovšie poznatky o výžive, ovládne technologické postupy prípravy jedál.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o rekvalifikačný kurz kuchár – kuchárka.

Obsahová náplň

Stručný učebný plán:

  • ekonomika a organizácia reštauračného stravovania
  • zariadenie a vybavenie prevádzkarní
  • hospodárske výpočty
  • potraviny a výživa
  • technológia prípravy jedál
  • prax

Metódy výučby: v teoretických témach výklad a precvičovanie. Praktické prebiehajú priamo v kuchyni. Využíva sa ukážka a samostatná práca. Dôraz sa kladie predovšetkým na získanie praktických návykov a zručností.

Upozornenie: pred nástupom na praktické vyučovanie je bezpodmienečne nutné odovzdať vyučujúcemu zdravotný preukaz. Ten Vám vystaví Váš obvodný lekár na základe prehliadky.

Ukončenie kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomnej i praktickej časti. Samostatná príprava konkrétneho menu pod dohľadom skúšobnej komisie.

Časový rozsah kurzu: 500 vyuč. hod., prezenčná v poobedných hodinách od 14:30 hod. do 18:30 hod., 4× až 5× do týždňa.

POZOR V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ MÁME AKREDITOVANÉ KURZY:

  • ČAŠNÍK – ČAŠNÍČKA, 500 hod.,
  • CUKRÁR – CUKRÁRKA, 280 hod.,
  • KURZ OPATROVANIA, 225 hod.,

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629, 0948/321 982 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Lektor:
Odborníci v oblasti gastronómie

Typ a platnosť osvedčenia:
OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

30.11.2016 - 28.02.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. František Kozoň
mobil: +421 948 259 629
e-mail: kurzy.tt@vajak.sk

Adresa
Kapitulská 28, 917 01 Trnava