Kurz: Finančný manažment odmeňovania - pre manažérov a HR

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť manažérov efektívne odmeňovať zamestnancov, využívať existujúcu legislatívu a znalosti z finančného manažementu.Obsah kurzu

Čo sa na školení naučíte?

Účastníci z HR sa naučia, čo je dôležité pre motiváciu zamestnancov – odmeňovanie nielen finančné ale tzv. „all-in“ (vrátane napr. ocenenia, poďakovania a pod.) Získajú rôzne pohľady na odmeňovanie a jeho vnímanie zo strany manažmentu a zo strany zamestnancov. Zároveň sa účastníci nielen z HR alebo FR naučia, koľko takéto odmeňovanie firmu reálne stojí. Predstavíme iné formy odmeňovania – hlavne nepeňažné. V prípade peňažných foriem si ukážeme možnosti ako na nich ušetriť, pričom zamestnanec dostane rovnakú odmenu. Aký vplyv majú zmeny legislatívy na finančný rozpočet je tiež pridaná hodnota tréningu. Uvádzame reálne príklady z praxe (aj tie pozitívne a aj tie z ktorých sa treba poučiť).

  • Prečo (ne-)riadiť odmeňovanie ?
  • Ako riadiť odmeňovanie zamestnancov ?
  • z pohľadu HR
  • z pohľadu financií
  • z pohľadu zamestnancov
  • Peňažné alebo nepeňažné odmeny ?
  • Ako zostaviť finančný rozpočet pre HR ?
  • Ďalšie tipy a ukážky podľa Vašich otázok

    Forma: tréning s cvičeniami

O svoje skúsenosti sa s Vami podelí – Ing. Peter Andrišin
Inžiniersky titul získal z Vysoké učení technické v Brne. Je držiteľom Six Sigma Black Belt, manažment vyštudoval na prestížnej švajčiarskej IMD Business School. Na Slovensku spoluzakladal Sony a Nike, kde pôsobil ako finančný a personálny riaditeľ. V 1999 spoluza­kladal európske účtovné centrum (EAS) v Zurichu, inicioval vytvorenie oddelenia interného auditu v rámci EU. Slovenskú poštu š.p. v 2004 ako riaditeľ pre financie a vnútorný audit transformoval na akciovú spoločnosť, pričom trojnásobne zvýšil zisk oproti predošlému roku. Ako riaditeľ Centra zdieľaných služieb pre finančné a administratívne služby pre krajiny EU pôsobil v Accenture a KONE. Od roku 2010 sa špecializuje na krízový manažment a motiváciu zamestnancov. Držiteľ európskeho ocenenia Luca Pacioli Award for Excellence a licencie Talent Keepers Coach. ​Medzi jeho úspechy patrí napríklad zníženie fluktuácie o 31% za 15 mesiacov pri paralelnom zvýšení produktivity o 60%, zníženie priemernej mzdy o 3% a zvýšenie spokojnosti zamestnancov o 10pp. Na praktických príkladoch potvrdzuje teóriu motivácie a odmeňovania.Cieľová skupina

HR manažéri a špecialisti, finanční manažériPoznámka k cene

Vaša investícia do rozvoja zamestnancov obsahuje 8hodinové praktické školenie, občerstvenie a kvalitné materiály.Kontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
martina@mvakademia.sk


Organizátor