ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016 A ZMENY SÚVISIACE SO ZDAŇOVANÍM PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Odborný výklad k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie 2016

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o odborný seminár k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň za rok 2016 a zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti.

Obsahová náplň

Program:

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016
 • podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • opravy ročného zúčtovania preddavkov na daň u zamestnávateľa a cez daňové priznanie; praktické príklady
 • Príjmy vstupujúce do ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • príjmy vylúčené z predmetu dane; príjmy oslobodené od dane, sociálna výpomoc zo sociálneho fondu
 • Základ dane z príjmov zo závislej činnosti
 • Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka; nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
 • nezdaniteľná časť základu dane – dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
 • nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie
 • Uplatnenie daňového bonusu
 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu; preukazovanie nároku na daňový bonus
 • uplatnenie daňového bonusu v priebehu roku a pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň
 • Uplatnenie zamestnaneckej prémie
 • Tlačivá vydané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
 • tlačivá vo vzťahu k zamestnancom; tlačivá vo vzťahu k správcovi dane
 • Informácia o zmenách vo vzoroch oznámení o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou
 • Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb od 01.01.2017
 • zdaňovanie podielov na zisku preddavkovým spôsobom alebo daňou vyberanou zrážkou
 • Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

Lektor:
Ing. Marcela PRAJOVÁ

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. František Kozoň
mobil: +421 948 259 629
e-mail: kurzy.tt@vajak.sk

Adresa
Kapitulská 28, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 948 259 629
mobil: +421 948 321 982
email: kurzy.tt@vajak.sk
web: www.vajak.sk

Adresa
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28, Trnava Zobraziť na mape