Sila a využitie konštruktívnej spätnej väzby

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť a ozrejmiť zručnosti, ktoré Vám pomôžu poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu takým spôsobom, aby budovala otvorenosť a vzájomný rešpekt, podporovala učenie a riešenie problémov. Kurz je licencovaným modulom spoločnosti AchieveGlobal

Cieľová skupina

manažéri všetkých úrovní, majitelia firiem a všetci, ktorí chcú vedieť, ako správne spätnú väzbu poskytovať

Obsahová náplň

Schopnosť poskytovania „konštruktívnej“ spätnej väzby patrí k najzákladnejším manažérskym ale aj ľudským kvalitám. Už malé deti sa snažia svojim rodičom dávať spätnú väzbu.Je to teda úplne prirodzená ľudská schopnosť. Napriek tomu to väčšina u nás nevie alebo sa neodváži svoju spätnú väzbu vyjadriť. Vyjadrenie konštruktívnej spätnej väzby má nedoceniteľný prínos:

  • Napomáha budovať otvorenosť a vzájomný rešpekt.
  • Môže byť kľúčovým elementom v riešení konfliktných situácií.
  • Napomáha učeniu a najmä učeniu sa z chýb.

Po absolvovaní tohoto štvorhodinového workshopu budete schopní:

  • Identifikovať príležitosti k vyjadreniu spätnej väzby.
  • Uvedomíte si výzvy a prínosy vyjadrovania spätnej väzby.
  • Budete schopní vyhodnotiť svoju vlastnú schopnosť podávania spätnej väzby.
  • Osvojíte si určité kľúčové prvky.
  • Naučíte sa pracovať so spätnou väzbou tak, aby napomáhala zvyšovať výkonnosť.

Najväčším prínosom schopnosti podávať konštruktívnu spätnú väzbu je skutočnosť, že je aplikovateľná vo všetkých životných situáciách, či už hovoríme o profesionálnom alebo súkromnom prostredí. Seminár je z veľkej časti založený na diskusiách a nácviku reálnych situácií.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Erika Falťanová
tel:
+421 903 468 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
CBS s.r.o., Štefanovičova 18, 811 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/654 410 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.rs-management.sk

Adresa
RS Management s.r.o.
Kolískova 1, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)