Kurz: Sila a využitie konštruktívnej spätnej väzby

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť a ozrejmiť zručnosti, ktoré Vám pomôžu poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu takým spôsobom, aby budovala otvorenosť a vzájomný rešpekt, podporovala učenie a riešenie problémov. Kurz je licencovaným modulom spoločnosti AchieveGlobalObsah kurzu

Schopnosť poskytovania „konštruktívnej“ spätnej väzby patrí k najzákladnejším manažérskym ale aj ľudským kvalitám. Už malé deti sa snažia svojim rodičom dávať spätnú väzbu.Je to teda úplne prirodzená ľudská schopnosť. Napriek tomu to väčšina u nás nevie alebo sa neodváži svoju spätnú väzbu vyjadriť. Vyjadrenie konštruktívnej spätnej väzby má nedoceniteľný prínos:

  • Napomáha budovať otvorenosť a vzájomný rešpekt.
  • Môže byť kľúčovým elementom v riešení konfliktných situácií.
  • Napomáha učeniu a najmä učeniu sa z chýb.

Po absolvovaní tohoto štvorhodinového workshopu budete schopní:

  • Identifikovať príležitosti k vyjadreniu spätnej väzby.
  • Uvedomíte si výzvy a prínosy vyjadrovania spätnej väzby.
  • Budete schopní vyhodnotiť svoju vlastnú schopnosť podávania spätnej väzby.
  • Osvojíte si určité kľúčové prvky.
  • Naučíte sa pracovať so spätnou väzbou tak, aby napomáhala zvyšovať výkonnosť.

Najväčším prínosom schopnosti podávať konštruktívnu spätnú väzbu je skutočnosť, že je aplikovateľná vo všetkých životných situáciách, či už hovoríme o profesionálnom alebo súkromnom prostredí. Seminár je z veľkej časti založený na diskusiách a nácviku reálnych situácií.Cieľová skupina

manažéri všetkých úrovní, majitelia firiem a všetci, ktorí chcú vedieť, ako správne spätnú väzbu poskytovaťKontaktná osoba

Ing. Erika Falťanová
+421 903 468 239
vzdelavanie@rs-management.sk


Organizátor