Externý audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Pripraviť účastníkov kurzu na preverovanie systému manažérstva kvality dodávateľov, podľa požiadaviek EN ISO 9001.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktorí sú internými audítormi a budú zastávať funkciu externého audítora pre potreby preverovania systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy EN ISO 9001 v dodávateľských organizáciách.

Obsahová náplň

  • Úvod do systémov manažérstva;
  • Výklad požiadaviek normy EN ISO 9001
  • Prístup, ciele a úlohy externého audítora;
  • Výklad požiadaviek normy ISO 19011;
  • Príklady realizácie externých auditov;
  • Praktické cvičenia vykonania externého auditu, prípadové štúdie;
  • Psychológia a komunikácia pri audite;
  • test.

Lektor:
Ing. Tibor Molnár

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Lucia Horňáková
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk

Adresa
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
email: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape