Bratislava

DPH novela od 1.1.2017 + vybrané problémy DPH-Ing. Ľ.Kožíková

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tohto odborného školenia je oboznámiť odbornú verejnosť so schválenými novelami a pripravovanými zmenami zákona o DPH a riešenie odborných dotazov účastníkov

Cieľová skupina

  • účtovníci, audítori, ekonómovia
  • živnostníci a iné SZČO

Obsahová náplň

Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2017

Registračná povinnosť

Zábezpeka na daň

Zdaniteľné obchody

Miesto zdaniteľného obchodu

Daňová povinnosť

Základ dane a sadzba dane

Oslobodenie od dane

Odpočítanie dane

Oprava základu dane,

Vrátenie dane zahraničnej osobe

Povinnosti osôb povinných platiť daň

Vznik daňovej povinnosti na základe prijatej platby

Rozšírenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu (od 1.1.2016 v oblasti stavebníctva)

Ručenie za daň

Fakturácia

Kontrolný výkaz

Zrušenie registrácie

Diskusia

Lektor:
Ing. Ľubica Kožíková, finančná správa SR, špecialista na DPH

Typ a platnosť osvedčenia:
školenie pre členov SKAU aj pre ostatnú verejnosť

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

27.01.2017

9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ľubica Stanovská
tel: +421 905 795 501
mobil: +421 905 795 501
e-mail: info@agenturapro.sk

Adresa
COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava – Ružinov, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 795 501
mobil: +421 905 795 501
email: info@agenturapro.sk
web: www.agenturapro.sk

Adresa
Agentúra PRO
Lisovňa 27, Bratislava Zobraziť na mape