Bratislava

DPH novela od 1.1.2018 + výklad zákona o DPH-Ing. Ľ.Kožíková

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tohto odborného školenia je oboznámiť odbornú verejnosť so schválenými novelami a pripravovanými zmenami zákona o DPH a riešenie odborných dotazov účastníkov

Cieľová skupina

  • účtovníci, audítori, ekonómovia
  • živnostníci a iné SZČO

Obsahová náplň

Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2018:

Rozšírenie ustanovení o zábezpeke Trojstranný obchod – zosúladenie so smernicou o DPH Rozšírenie vymedzenia investičného majetku pre potreby DPH Zosúladenie úpravy cestovných kancelárií s judikatúrou Súdneho dvora EÚ Samostatné vykazovanie kúpy ojazdených áut

Vybrané okruhy zo zákona o DPH:

registračná povinnosť Zábezpeka na daň Zdaniteľné obchody Miesto zdaniteľného obchodu Daňová povinnosť Základ dane a sadzba dane Oslobodenie od dane Odpočítanie dane Oprava základu dane, Vrátenie dane zahraničnej osobe Povinnosti osôb povinných platiť daň Vznik daňovej povinnosti na základe prijatej platby Rozšírenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu

Povinnosti platiteľa v poslednom zdaňovacom období

Diskusia

Lektor:
Ing. Ľubica Kožíková, finančná správa SR, špecialista na DPH

Typ a platnosť osvedčenia:
školenie pre členov SKAU aj pre ostatnú verejnosť

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

29.01.2018

9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ľubica Stanovská
tel:
+421 905 795 *** zobraziť

mobil:
+421 905 795 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
COOP PRODUKT SLOVENSKO, Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava , Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 795 *** zobraziť

mobil:
+421 905 795 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturapro.sk

Adresa
Agentúra PRO
Lisovňa 27, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)