DETAIL KURZU

DPH - novely zákona od 1.1.2019 a vybrané okruhy DPH-Ing. Ľ.Kožíková

Od:

Agentúra PRO

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom tohto odborného školenia je oboznámiť odbornú verejnosť so schválenými novelami a pripravovanými zmenami zákona o DPH a riešenie odborných dotazov účastníkov

Obsah kurzu

 • novela zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2019
 • vybraté okruhy DPH
 • Inštitút zábezpeky na daň – zrušenie, vrátenie zloženej zábezpeky
 • Nová definícia obratu
 • Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu – zavedenie nových pravidiel uplatňovania DPH
 • Miesto dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania, elektronických služieb
 • Zmeny pri cezhraničnom lízingu
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri poľnohospodárskych plodinách a tovarov z kovov a zjednodušená faktúra
 • Zmeny v zdaňovaní pri dodaní stavby a prenájme nehnuteľnosti
 • Vrátenie dane cestujúcim z tretích štátov
 • diskusia

Cieľová skupina

 • účtovníci, audítori, ekonómovia
 • živnostníci a iné SZČO
Poznámka k cene

3,60 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Stanovská
+421 905 795 501
info@agenturapro.sk

Hodnotenie
Organizátor