Kurz: Interní auditor kvality v automotive

Popis kurzu

Poskytnout základní výcvik o rozsahu 24 hodin budoucím interním auditorům kvality v automobilovém průmyslu, naučit je plánovat, provádět a vyhodnocovat audity systém u managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001.Obsah kurzu

  • Kvalita a systémy jejího zabezpečování
  • Vysvětlení procesního přístupu jako základního principu norem ISO řady 9000
  • Systémy managementu kvality – Požadavky. Výklad normy ČSN EN ISO 9001:2016
  • Norma ČSN EN ISO 19011 – Směrnice pro auditování systému managementu a její aplikace v praxi (plánování, příprava, provádění a vyhodnocování interních auditů)
  • Nejdůležitější požadavky na kvalitu u dodavatelů automobilového průmyslu (rámcový obsah IATF 16949:2016)
  • Zkušenosti se zaváděním a auditováním systémů managementu kvality v praxi
  • Výcvik auditování na případových studiích a praktických příkladechCieľová skupina

Pracovníkům certifikovaných firem působících v automobilovém průmyslu, kteří jsou nebo budou zařazeni do funkce interního auditora kvality.Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Sodomková
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor