Základy - Procesná FMEA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získanie teoretických znalostí a základných praktických zručností potrebných pri tvorbe procesnej FMEA. Pochopenie využitia procesnej FMEA v organizáciách v automobilovom priemyslu.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí tvoria prierezový tím, ktorý sa zúčastňuje na tvorbe procesnej FMEA a je zložený s pracovníkov technológie, technickej prípravy výroby kvality, výroby, logistiky. Zvlášť vhodný pre dodávateľov v oblasti automobilového priemyslu.

Obsahová náplň

  • História a použitie FMEA
  • Stratégia, plánovanie a realizácia FMEA
  • Terminológia FMEA
  • Postup vypracovania procesnej FMEA
  • Kritéria hodnotenia rizík, určenie RPN
  • Komunikácia tímu pri tvorbe FMEA
  • Praktický príklad tvorby procesnej FMEA
  • Záverečný test

Lektor:
Ing. František Dulák

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.

Termíny kurzov

11.04.2017

uzávierka termínu 04.04.2017

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Slávka Skurkaiová
mobil:
+421 949 050 *** zobraziť

email:
training@... zobraziť


Adresa
Letná 27, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
vincotte@... zobraziť

web: www.vincotte.sk

Adresa
VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape