ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom komplexné informácie o zákone č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov podľa jednotlivých tém (pozri obsah seminára).

Cieľová skupina

Najmä výrobcovia, veľkosklady, oprávnení príjemcovia, dovozcovia spotrebiteľského balenia, možné nové daňové subjekty, vhodné ale aj pre daňových poradcov, advokátov.

Obsahová náplň

 • predmet úpravy a základné pojmy
 • správa dane, predmet dane
 • základ dane, výpočet dane, sadzba dane, oslobodenie od dane
 • označovanie spotrebiteľského balenia cigariet kontrolnou známkou
 • zákaz predaja
 • vznik daňovej povinnosti, osoba povinná, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane
 • vrátenie dane, pozastavenie dane, daňový sklad
 • podnik na výrobu tabakových výrobkov, sklad tabakových výrobkov
 • povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
 • príjem, skladovanie, výdaj tabakovej suroviny na výrobu tabakových výrobkov
 • evidencia technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov
 • zábezpeka na daň
 • postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane (v SR, EÚ, pri dovoze a vývoze)
 • nezrovnalosti pre preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane
 • oprávnený príjemca, registrovaný odosielateľ
 • preprava tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane (na podnikateľské a súkromné účely)
 • zjednodušený sprievodný dokument
 • zásielková obchod
 • osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
 • predaj tabakových výrobkov osobám s výsadami a imunitou podľa medzinárodných zmlúv
 • vedenie evidencií, daňový dozor a daňová kontrola
 • správne delikty, priestupky
 • zoznam preberaných právne záväzných aktov EÚ
 • vzor potvrdenia MZV SR o postavení zahraničného zástupcu
 • elektronická komunikácia

Lektor:
Ing. Milan Sládek, http://www.cdservices.sk/ona/predstavujeme/

Typ a platnosť osvedčenia:
celoštátna

Termíny kurzov

12.04.2017
10.05.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť


Adresa
Starohájska 9/B (1. poschodie), 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť

web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape