Talent Magnet - ako pritiahnúť a udržať si talenty

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

LÍDER je (naj-)dôležitý faktor pri rozhodovaní zamestnancov zostať. Objaviť talentovaných lídrov je umenie, získať ich je výzva. Udržať TALENT vo firme je náročná práca. Mať talent nestačí, treba ho rozvíjať. Ukážeme Vám ako. Školí certifikovaný Talent Keepers kouč.

Cieľová skupina

HR manažéri a špecialisti, vedúci oddelení

Obsahová náplň

Pomocou krátkeho testu ukážeme, aký štýl vedenia ľudí účastníci používajú. Ukážeme štyri typy osobnosti talentov a spôsob, ako ich viesť a rozvíjať. Ukážeme spôsoby, ako (nielen) talenty motivovať, ako ich spokojnosť rozvíjať a ako ju merať. Účastníkom ukážeme, ako rozpoznať riziká odchodu talentov skôr, ako podajú výpoveď. Ukážeme doteraz realizované riešenia praktických problémov účastníkov.

  • 09:00 – 09:15 Predstavenie a očakávania účastníkov.
  • 09:15 – 10:30 Talenty. Ako ich identifikovať, objaviť a získať. Ako ich rozvíjať.
  • 10:30 – 10:45 Prestávka
  • 10:45 – 12:15 Spokojnosť zamestnancov. Ako ju merať. Ako ju zvyšovať.
  • 12:15 – 13:00 Obed
  • 13:00 – 14:30 Fluktuácia. Ako rozpoznať riziká odchodu a predchádzať im.
  • 14:30 – 14:45 Prestávka
  • 14:45 – 16:15 Praktické príklady. Riešenie existujúcich problémov.
  • 16:15 – 16:30 Zhrnutie a záver

O svoje skúsenosti sa s Vami podelí – Ing. Peter Andrišin
Inžiniersky titul získal z Vysoké učení technické v Brne. Je držiteľom Six Sigma Black Belt, manažment vyštudoval na prestížnej švajčiarskej IMD Business School. Na Slovensku spoluzakladal Sony a Nike, kde pôsobil ako finančný a personálny riaditeľ. V 1999 spoluzakladal európske účtovné centrum (EAS) v Zurichu, inicioval vytvorenie oddelenia interného auditu v rámci EU. Slovenskú poštu š.p. v 2004 ako riaditeľ pre financie a vnútorný audit transformoval na akciovú spoločnosť, pričom trojnásobne zvýšil zisk oproti predošlému roku. Ako riaditeľ Centra zdieľaných služieb pre finančné a administratívne služby pre krajiny EU pôsobil v Accenture a KONE. Od roku 2010 sa špecializuje na krízový manažment a motiváciu zamestnancov. Držiteľ európskeho ocenenia Luca Pacioli Award for Excellence a licencie Talent Keepers Coach. ​Medzi jeho úspechy patrí napríklad zníženie fluktuácie o 31% za 15 mesiacov pri paralelnom zvýšení produktivity o 60%, zníženie priemernej mzdy o 3% a zvýšenie spokojnosti zamestnancov o 10pp. Na praktických príkladoch potvrdzuje teóriu motivácie a odmeňovania.

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Martina Vyskočová
tel:
+421 911 878 *** zobraziť

email:
hello@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 918 036 *** zobraziť

email:
hello@... zobraziť

web: www.mvacademy.sk

Adresa
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
MVA Slovakia s. r. o., Pluhová 40/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)