Kurz: Talent Magnet - ako pritiahnúť a udržať si talenty

Popis kurzu

LÍDER je (naj-)dôležitý faktor pri rozhodovaní zamestnancov zostať. Objaviť talentovaných lídrov je umenie, získať ich je výzva. Udržať TALENT vo firme je náročná práca. Mať talent nestačí, treba ho rozvíjať. Ukážeme Vám ako. Školí certifikovaný Talent Keepers kouč.Obsah kurzu

Pomocou krátkeho testu ukážeme, aký štýl vedenia ľudí účastníci používajú. Ukážeme štyri typy osobnosti talentov a spôsob, ako ich viesť a rozvíjať. Ukážeme spôsoby, ako (nielen) talenty motivovať, ako ich spokojnosť rozvíjať a ako ju merať. Účastníkom ukážeme, ako rozpoznať riziká odchodu talentov skôr, ako podajú výpoveď. Ukážeme doteraz realizované riešenia praktických problémov účastníkov.

  • 09:00 – 09:15 Predstavenie a očakávania účastníkov.
  • 09:15 – 10:30 Talenty. Ako ich identifikovať, objaviť a získať. Ako ich rozvíjať.
  • 10:30 – 10:45 Prestávka
  • 10:45 – 12:15 Spokojnosť zamestnancov. Ako ju merať. Ako ju zvyšovať.
  • 12:15 – 13:00 Obed
  • 13:00 – 14:30 Fluktuácia. Ako rozpoznať riziká odchodu a predchádzať im.
  • 14:30 – 14:45 Prestávka
  • 14:45 – 16:15 Praktické príklady. Riešenie existujúcich problémov.
  • 16:15 – 16:30 Zhrnutie a záver

O svoje skúsenosti sa s Vami podelí – Ing. Peter Andrišin
Inžiniersky titul získal z Vysoké učení technické v Brne. Je držiteľom Six Sigma Black Belt, manažment vyštudoval na prestížnej švajčiarskej IMD Business School. Na Slovensku spoluzakladal Sony a Nike, kde pôsobil ako finančný a personálny riaditeľ. V 1999 spoluza­kladal európske účtovné centrum (EAS) v Zurichu, inicioval vytvorenie oddelenia interného auditu v rámci EU. Slovenskú poštu š.p. v 2004 ako riaditeľ pre financie a vnútorný audit transformoval na akciovú spoločnosť, pričom trojnásobne zvýšil zisk oproti predošlému roku. Ako riaditeľ Centra zdieľaných služieb pre finančné a administratívne služby pre krajiny EU pôsobil v Accenture a KONE. Od roku 2010 sa špecializuje na krízový manažment a motiváciu zamestnancov. Držiteľ európskeho ocenenia Luca Pacioli Award for Excellence a licencie Talent Keepers Coach. ​Medzi jeho úspechy patrí napríklad zníženie fluktuácie o 31% za 15 mesiacov pri paralelnom zvýšení produktivity o 60%, zníženie priemernej mzdy o 3% a zvýšenie spokojnosti zamestnancov o 10pp. Na praktických príkladoch potvrdzuje teóriu motivácie a odmeňovania.Cieľová skupina

HR manažéri a špecialisti, vedúci oddeleníKontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
hello@mvakademia.sk


Organizátor