Kurz: Vedenie rozhovorov v personálnej práci

Popis kurzu

 • Naučiť alebo zdokonaliť účastníkov v technikách, ktoré sú potrebné pri realizácií jednotlivých typov personálnych rozhovorov, od výberových pohovorov až po nepríjemné, nepopulárne

rozhovory.

 • Zdokonaliť sa v komunikačných zručnostiach, ktoré sú potrebné pri realizácií týchto typov personálnych rozhovorov.
 • Uvedomiť si význam správneho vedenia personálnych rozhovorov ako efektívneho nástroja riadenia.Obsah kurzu

Typy rozhovorov v personálnej práci a kedy ich použiť Chyby pri posudzovaní

 • Neverbálne a verbálne prejavy správania.
 • Techniky kladenia otázok a reakcie na ne.
 • Aktívne počúvanie, empatia, vnímanie druhých.

Príprava, plánovanie a štruktúra rozhovoru:

 • prijímacieho,
 • pred ukončením skúšobnej doby,
 • korekčného (upozornenie na neuspokojivé výsledky),
 • pri rozviazaní pracovného pomeru.
 • Riziká zlej a podcenenej prípravy.

Nácvik a videotréning vedenia rozhovoru:

 • prijímacieho,
 • pred ukončením skúšobnej doby,
 • korekčného (upozornenie na neuspokojivé výsledky),
 • pri rozviazaní pracovného pomeru.

Praktické rady

 • Bariéry efektívneho rozhovoru.
 • Podporné komunikačné techniky.Cieľová skupina

PersonalistiCertifikát

Certifikát o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

390 € (cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.skKontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor