Lean Expert

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Aké sú princípy štíhlej výroby? V čom sa líšia od bežnej výroby?
 • Ako zaviesť systém riešenia problémov?
 • Ako si zmapovať vybraný proces a identifikovať v ňom príležitosti na zlepšenie?
 • Ako zlepšiť kvalitu a spoľahlivosť na pracovisku?
 • Ako štandardizovať postupy a organizovať pracoviská?
 • Ako zlepšiť dostupnosť a flexibilitu zariadení?
 • Ako znižovať časy na prestavovanie liniek?
 • Ako zabezpečiť plynulý tok, redukovať zásoby a to i v zákazkovej výrobe?
 • Ako koncepčne vytvárať štíhly layout a kam sa dá dostať?
 • Ako zavádzať princípy ťahu do výroby?
 • Ako zavádzať „štíhly" logistický koncept?
 • Ako zaviesť Lean v podniku?

Cieľová skupina

Pracovníci riadiacich a obslužných útvarov, pracovníci na rôznych pozíciách vo výrobných útvaroch, procesní inžinieri, logistickí pracovníci vo výrobe a skladoch (na úrovni vedúcich)

Obsahová náplň

1. POROZUMENIE PRINCÍPOM ŠTÍHLEJ VÝROBY

 • Motívy k zavádzaniu štíhlej výroby
 • Rozvoj flexibility podniku
 • Základné princípy štíhlej výroby
 • Definovanie hodnoty z pohľadu zákazníka verzus plytvanie
 • Budovanie štíhleho výrobného systému (Toyota Production System a iné)
 • 5 krokov k štíhlemu podniku
 • Výber vhodných metód štíhlej výroby

2. SYSTEMATICKÉ ODSTRAŇOVANIE PLYTVANIA Z PROCESOV

 • Nastavenie citlivosti zberu a riešenia problémov
 • Shopfloor manažment – Zber a riešenie denných problémov
 • Systém riešenia problémov. Náhodné, chronické problémy. Organizácia zlepšovania.
 • PDCA cyklus
 • Nástroje pre analýzu príčin problémov
 • Nástroje generovania riešení

3. MAPOVANIE TOKU HODNÔT – IDENTIFIKÁCIA PRÍLEŽITOSTÍ K ZLEPŠOVANIU

 • Základné ukazovatele a metriky Lean
 • Výber predstaviteľa pre mapovanie
 • Mapovanie toku hodnôt – súčasný stav
 • Rozbor operácie z pohľadu pridanej hodnoty / Value added
 • Dostupnosť a spôsobilosť pracovísk
 • Mapovanie prerušení materiálového toku a ich príčin
 • Vyhľadávanie plytvaní v informačnom toku
 • Identifikácia príležitosti k zlepšeniu v mape súčasného stavu
 • Základné princípy pre transformáciu / Value Stream Design
 • Definícia harmonogramu zmeny

4. ŠTÍHLE PRACOVISKO – ZVÝŠENIE SPÔSOBILOSTI PRODUKTIVITY

 • Koncept štíhleho pracoviska
 • Vizualizácia na pracovisku
 • Organizácia pracoviska – 5S
 • Usporiadanie pracoviska v súlade s ergonomickými princípmi
 • Základné princípy ekonómie pohybov, zjednodušovanie práce
 • Štandardizácia pracovných postupov SOP, One Point Lesson
 • Zavádzanie prvkov LCA Low Cost Autonomation
 • Kvalita v procese, riadenie parametrov procesu
 • Eliminácia chýb – Poka Yoke

5. ŠTÍHLE ZARIADENIE – ZVÝŠENIE DOSTUPNOSTI A FLEXIBILITY

 • Koncept štíhleho zariadenia
 • Identifikácia a meranie strát na zariadení OEE
 • Zvyšovanie produktivity zariadení TPM
 • Znižovanie časov na prestavenie – SMED, OTED
 • Optimalizácia výrobných dávok
 • Základné prvky autonómnej údržby

6. ZAVÁDZANIE PLYNULÉHO TOKU

 • Princípy využitia plynulého toku, one piece flow, FIFO
 • Flexibilita a bunková výroba
 • Segmentácia výroby
 • Analýza materiálových tokov
 • Základné princípy štíhleho layotu a ako správne postupovať
 • Princípy projektovania montážnych liniek
 • Vyvažovanie liniek
 • Štandardizovaná práca

7. APLIKÁCIA ŤAHOVÝCH PRINCÍPOV RIADENIA

 • Systémy plánovania a riadenia zákazkovej výroby (časový horizont, ťah vs tlak)
 • Zákaznícke požiadavky verzus bod rozpojenia výroby
 • Balancovanie kapacít vo výrobe
 • Princípy plánovania materiálu (MRP, MRPII, APS)
 • Návrh a možnosti využitia Kanban, Supermarket
 • Riadenie úzkych miest Conwip, DBR, LOC
 • Rozvrhovanie výroby Heijunka / Leveling
 • Dielenské plánovanie a riadenie výroby , spôsoby zberu údajov z výroby

8. ZÁKLADY ŠTÍHLEJ LOGISTIKY

 • Základy štíhlej logistiky, logistické koncepty
 • Milk run – zásobovanie pracovísk
 • Zavádzanie štíhleho logistického konceptu
 • Trendy v logistike (skladovej a internej) za posledné 2 roky

9. IMPLEMENTÁCIA ŠTÍHLEJ VÝROBY V PODNIKU

 • Value stream design – Rekapitulácia naučených princípov
 • Organizácia Lean v podniku
 • Postup implementácie Lean v podniku
 • Záverečný test, diskusia

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

30.05.2017 - 31.05.2017

Štíhle zariadenie – zvýšenie dostupnosti a flexibility

Prihlásiť sa
19.06.2017 - 20.06.2017

Zavádzanie plynulého toku

Prihlásiť sa
11.09.2017 - 12.09.2017

Aplikácia ťahových princípov riadenia

Prihlásiť sa
03.10.2017 - 04.10.2017

Základy štíhlej logistiky, Implementácia štíhlej výroby v podniku

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 13 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
lendvayova@... zobraziť


Adresa
IPA Slovakia, Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape