Základy práce s PC - Basic/Standard

Popis kurzu

Na nový rok ten správny krok – urobte si kurz a získajte kvalitné vedomosti a praktické zručnosti vo VaV Akademy.

⇒ získať základy z oblasti technického vybavenia počítača, jeho funkcií a využitia,

⇒ osvojiť si prácu s operačným systémom Windows,

⇒ nadobudnúť praktické zručností s prácou v balíku Office (Word, Excel)

⇒ osvojiť si prácu s internetom

⇒ VaV TIP: Neplaťte za svoj kurz a absolvujte ho úplne ZADARMO. Požiadajte svoj ÚPSVaR o preplatenie kurzu cez projekt RE-PAS čím skôr. Viac sa dozviete na webstránke vavakademy.sk alebo na linke VaV Akademy: 0948 996 639.

⇒ Kompletnú ponuku počítačových kurzov VaV nájdete TU: http://www.vavakademy.sk/…tacove-kurzy

Obsah kurzu

⇒ kurz v rozsahu 24 vyučovacích hodín (Basic), kurz v rozsahu 40 vyučovacích hodín (Standard) – pre účastníkov kurzu cez projekt RE-PAS

⇒ vymedzenie základných pojmov s súvislosti s počítačom, vysvetlenie rozdielu medzi vstupnými a výstupnými zariadeniami počítača,

⇒ informácie a zručnosti potrebné pre prácu s operačným systémom, rozdelenie jeho programov,

⇒ nácvik práce so súbormi, priečinkami, ale aj pamäťovými médiami (napr.: USB, CD, DVD),

⇒ balík Microsoft Office, najmä nácvik zručností s Wordom a Excelom

⇒ základy práce s internetom a internetovým prehliadačom (jeho zobrazenie, nastavenie a vlastnosti),

⇒ nácvik práce s elektronickou poštou (e-mail), ako sa vytvára – posiela,

⇒ praktický nácvik komunikácie cez Skype (posielanie správ, telefonovanie, posielanie súborov, odstraňovanie porúch a pod.)

Cieľová skupina

⇒ osoby, ktoré chcú nadobudnúť základné PC zručnosti a zručnosti s prácou na internete,

⇒ osoby, ktoré si dlhý čas nepracovali s PC,

⇒ osoby, ktoré majú len čiastočné zručnosti s prácou PC,

⇒ zamestnanci, ktorí nevyhnutne potrebujú disponovať základnými PC zručnosťami,

⇒ seniori

Poznámka k cene

Kurz ZADARMO (Základy práce s PC -Standard preplatený úradom práce) cez projekt RE-PAS. Pre samoplatcov cena od 40 € (Základy práce s PC - basic), Základy práce s PC - standard za 80 €. Možnosť splátok bez navýšenia.

Kontaktná osoba

Mgr. Zuzana Palková
+421 911 996 639 (celá SR)
info@vav.sk

Organizátor