Príprava na maturitu z anglického, nemeckého, francúzskeho a španielského jazyka

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

⇒ pripraviť na maturitu typu A alebo na maturitu typu B študentov na všetky časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (príprava na maturitu z anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, talianskeho alebo ruského jazyka)

⇒ precvičovanie jednotlivých jazykových zručností (písanie, čítanie, počúvanie

⇒ zlepšiť jazykové znalosti v priebehu kvalitnej a progresívnej výučby pod vedením profi lektorov v priateľskej atmosfére

⇒ Viac sa dozviete na webstránke jazykovaskolavav.sk alebo na linke Jazykovej školy VaV 0948 488 400.

Cieľová skupina

⇒ študenti končiacich ročníkov stredných škol – gymnáziá, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy SOU, a i.

Obsahová náplň

⇒ jazykový kurz v rozsahu 24 hodín (= 6 týždňov)

⇒ príprava na internú a externú časť skúšky úrovne B1 a B2,

⇒ zopakovanie, upevnenie a rozšírenie si stredoškolského učiva,

⇒ systematizácia a praktické používanie gramatiky a slovnej zásoby v kontexte,

⇒ čítanie a počúvanie s porozumením,

⇒ zlepšovanie písomného prejavu (modelové úlohy písania esejí, formálneho a neformálneho listu a pod.),

⇒ zlepšovanie ústneho prejavu (konverzovanie, vzorové úlohy pre ústnu časť maturitnej skúšky),

⇒ využívanie cvičných testov a nácvik maturity,

⇒ zvládnutie tematických okruhov vybraných na základe odporúčania Katalógu cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z cudzieho jazyka

⇒ 2 formy výučby:

  1. ako skupinový kurz: výučba prebieha v malých skupinkách 3 – 8 osôb, čo zaručuje viac času na komunikáciu a vyššiu efektivitu pri osvojení si jazykových znalostí
  2. individuálna výučba: zameraná na konkrétne oblasti, v ktorých sa študent potrebuje zdokonaliť.

⇒ ak si nie ste istí, či je pre Vás práve tento jazykový kurz to pravé, príďte si vyskúšať hodinu zadarmo! Objednajte sa na ukážkovú hodinu na čísle 0948 488 400.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Bc. Martina Jeřábková
mobil: +421 948 488 400 (Prešovský kr
e-mail: jazykovaskola@vav.sk

Adresa
Hlavná 50, Južná trieda 2/A, Námestie slobody 27, Prešov, Košice, Sabinov, Bratislava, Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 51/772 13 35
mobil: +421 908 996 639
email: info@vav.sk
web: www.vavakademy.sk/

Adresa
VaV Akademy, s.r.o.
Hlavná 50, Prešov Zobraziť na mape