Príprava na maturitu z anglického, nemeckého, francúzskeho a španielského jazyka

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

⇒ pripraviť na maturitu typu A alebo na maturitu typu B študentov na všetky časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (príprava na maturitu z anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, talianskeho alebo ruského jazyka)

⇒ precvičovanie jednotlivých jazykových zručností (písanie, čítanie, počúvanie

⇒ zlepšiť jazykové znalosti v priebehu kvalitnej a progresívnej výučby pod vedením profi lektorov v priateľskej atmosfére

⇒ Viac sa dozviete na webstránke jazykovaskolavav.sk alebo na linke Jazykovej školy VaV 0948 488 400.

Cieľová skupina

⇒ študenti končiacich ročníkov stredných škol – gymnáziá, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy SOU, a i.

Obsahová náplň

⇒ jazykový kurz v rozsahu 24 hodín (= 6 týždňov)

⇒ príprava na internú a externú časť skúšky úrovne B1 a B2,

⇒ zopakovanie, upevnenie a rozšírenie si stredoškolského učiva,

⇒ systematizácia a praktické používanie gramatiky a slovnej zásoby v kontexte,

⇒ čítanie a počúvanie s porozumením,

⇒ zlepšovanie písomného prejavu (modelové úlohy písania esejí, formálneho a neformálneho listu a pod.),

⇒ zlepšovanie ústneho prejavu (konverzovanie, vzorové úlohy pre ústnu časť maturitnej skúšky),

⇒ využívanie cvičných testov a nácvik maturity,

⇒ zvládnutie tematických okruhov vybraných na základe odporúčania Katalógu cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z cudzieho jazyka

⇒ 2 formy výučby:

  1. ako skupinový kurz: výučba prebieha v malých skupinkách 3 – 8 osôb, čo zaručuje viac času na komunikáciu a vyššiu efektivitu pri osvojení si jazykových znalostí
  2. individuálna výučba: zameraná na konkrétne oblasti, v ktorých sa študent potrebuje zdokonaliť.

⇒ ak si nie ste istí, či je pre Vás práve tento jazykový kurz to pravé, príďte si vyskúšať hodinu zadarmo! Objednajte sa na ukážkovú hodinu na čísle 0948 488 400.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Bc. Martina Jeřábková
mobil: +421 948 488 400 (Prešovský kr
e-mail: jazykovaskola@vav.sk

Adresa
Hlavná 50, Južná trieda 2/A, Námestie slobody 27, Prešov, Košice, Sabinov, Bratislava, Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 51/772 13 35
mobil: +421 908 996 639
email: info@vav.sk
web: www.vavakademy.sk/

Adresa
VaV Akademy, s.r.o.
Hlavná 50, Prešov Zobraziť na mape