Firemné kurzy cudzieho jazyka - anglický, nemecký, ruský, francúzsky, taliansky a španielsky jazyk

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

⇒ Cieľom je zostaviť kurz podľa oblasti pôsobenia Vašej firmy s praktickým zameraním tak, aby účastníci dokázali maximálne využiť nadobudnuté jazykové zručnosti vo svojej práci,

⇒ výučbu zrealizujeme v našich priestoroch v centre mesta alebo priamo vo Vašej firme,

⇒ hodiny vedieme pútavou formou, aby bol čas, ktorý Vaši zamestnanci venujú vzdelávaniu pre nich relaxom a potešením,

⇒ maximálne sa prispôsobime Vášmu pracovnému harmonogramu

⇒ jazykové znalosti získate v priebehu kvalitnej a progresívnej výučby pod vedením profi lektorov v priateľskej atmosfére.

⇒ Viac sa dozviete na webstránke jazykovaskolavav.sk alebo na linke Jazykovej školy VaV 0948 488 400.

Cieľová skupina

⇒ zamestnanci firiem pôsobiacich v súkromnej oblasti,

⇒ manažéri riadiacich pozícii,

⇒ pracovníci štátnej správe a i.

Obsahová náplň

⇒ Všeobecné jazykové kurzy – zvládnutie základnej slovnej zásoby a gramatických javov potrebných pre každodenné komunikačné situácie, pričom kompetencie sa zvyšujú podľa stupňa pokročilosti (začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý),

⇒ Obchodné jazykové kurzy – zvládnutie slovnej zásoby a komunikácie v rôznych oblastiach obchodnej sféry, ako marketing, bankovníctvo, finančníctvo, ľudské zdroje a pod.,

⇒ Kurzy pracovnej angličtiny, nemčiny, ruštiny, francúzštiny, taliančiny a španielčiny – príprava na akúkoľvek situáciu spojenú s pracovným prostredím (mix obchodnej a konverzačnej angličtiny na pracovisku),

⇒ Konverzačné kurzy (aj s native speakerom) – rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie hovoreného prejavu, dosiahnutie jeho spontánnosti a plynulosti.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 22 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Petronela Süer
mobil: +421 948 343 080
e-mail: jazykovaskola@vav.sk

Adresa
Kurz organizujeme podľa záujmu vo vybraných mestách na celom Slovensku. Kontaktujte nás - naša manažérka kurzu vám rada upresní termín a miesto konania kurzu. V Košiciach nás nájdete na pobočke VaV na adrese Južná trieda 2/A.

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 51/772 13 35
mobil: +421 908 996 639
email: info@vav.sk
web: www.vavakademy.sk/

Adresa
VaV Akademy, s.r.o.
Hlavná 50, Prešov Zobraziť na mape