DETAIL KURZU

Silný rečník - pútavý prezentátor (3 DNI)

Od:

Espiral, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

„Ľudí robí výrečnými nadšenie a sila ducha.“ [Marcus Fabius Quintilianus]

Ak potrebujete vycibriť Vašu schopnosť rozprávať pred ľuďmi, chcete si viac veriť, bez toho aby záležalo na type publika, na tom, či ste za stolom, či na pódiu

Chcete autenticky a s ľahkosťou vyjadrovať myšlienky, na ktorých vám záleží?… tak tento tréning je práve pre Vás

Pod vplyvom zážitkového tréningu, získate sebaistotu a schopnosť využívať naučené, ako pri prezentovaní, tak pri úspešnom zvládaní svojej každodennej práce:

Zacielenie na:

 • Objavenie schopností, o ktorých ste ani netušili
 • Získanie excelentných prezentačných schopností, výrazné zlepšenie Vášho prejavu
 • Presvedčivá prezentácia idei, zásady dobrej prezentačnej techniky, ako vytvoriť okamžitý dobrý dojem a získať si poslucháčov
 • Efektívna práca s PowerPoint-om a flipchart-om
 • Zvládanie vypätej situácie, práca s námietkami, dobrá argumentácia

Účastníci kurzov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plní nadšenia a pripravení na zmeny.

Max. 6 účastníkov.

Obsah kurzu

Interaktívne skĺbenie teórie a praxe, pre úspešné pôsobenie v profesionálnej i osobnej sfére.

 1. Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna a neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok
 • Tajomstvo charizmy – viac vplyvu, viac úspechu
 • Kúzlo osobnosti – náš sprievodca; Ako na to? Identifikácia osobných hodnôt/cností – inšpirácia pp. Benjaminom Franklinom a Dalom Carnegiem
 • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, sebamotivácie a formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu
 1. Autenticky vyjadrované myšlienky, na ktorých Vám záleží, presvedčivá prezentácia idei
 • Nácvik premostení, kladenia silných otázok v prezentácii, tréning reakcií na námietky, používanie vybraných slov a slovných spojení pri účinnej argumentácii
 1. Nácvik reči – improvizácia s rozmanitými zadaniami, emóciami / odprezentovanie so spätnou väzbou
 • Práca s trémou, eliminácia strachu/mini koučing, (množstvo zážitkových aktivít)
 1. Zásady dobrej prezentačnej techniky, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov, ako si svoju reč skutočne užiť
 • ÉTOS – LOGOS – PÁTOS – tri zložky rečníckeho umenia podľa Aristotela, Sila neverbality v prezentácii; reč tela, gestá, postoje a práca s hlasom
 • Silný a pevný postoj, sebaistý pri sedení, hlasitosť, dynamika reči, očný kontakt
 • Zachovať ľudskosť a byť silný a pevný v prejave
 1. Reč tela – nácvik a odborné poradenstvo týkajúce sa neverbálnej komunikácie pozorovaním, trénovaním
 • IMPROVIZÁCIA – menej a poriadne
 1. Príprava pred prezentáciou, čomu všetkému sa treba venovať
 • Typy poslucháčov podľa NLP, ingrediencie dobrej prezentácie, naplnenie očakávaní
 • Tipy-triky, na čo si dať pozor alebo „zásady zlej prezentácie“
 1. Rýchlo-kurz: PowerPoint-u, Prézi, práca s flipchart-om, poznámkami
 2. Oblečenie a image, dress code v zmysle príležitosti, vysvetlenie vhodného oblečenia, módnych doplnkov, ako i obuvi v zmysle typu postavy ako i príležitosti rečnenia
 • Profesionálne vystupovanie, zvládanie neočakávaných spoločenských situácií (vhodné reakcie na Faux pas a iné)
 1. Súčasťou tréningu je téma: Porada ako efektívny nástroj riadenia v praxi, typy porád, prínos, najčastejšie chyby, účelné pravidlá (v zmysle správneho zadefinovania úloh a určenie ich majiteľov), podnety pre moderný „leadership“

Forma vzdelávania:

 • Prednáška, trénovanie, demonštrácia a simulácia, diskusia, interakcia, koučovací prístup
 • Súčasťou budú špeciálne cvičenia, úlohy a domáce zadania, ktoré umožňujú dokonalé prepojenie naučeného s praxou

Rozsah: 9:00 – 17:00 hod

Cena zahŕňa:

 • Lektora
 • Študijné materiály, dotazníky, vrátane elektronických podkladov slúžiacich pre ďalší seba-rozvoj
 • Celodenné občerstvenie, vrátane teplého obeda
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze

Cieľová skupina

 • Manažéri, interní a externí školitelia
 • Osoby, ktoré chcú byť vždy IN a dokonale pripravené
Poznámka k cene

Individuálny, vysoko intenzívny One to One prístup: 351,-€/1 deň, pri plnom počte dní: 270,-€/deň

Kontaktná osoba

Erika Feketová
+421 903 221 950
erika.feketova@espiral.sk

Hodnotenie
Organizátor