Silný rečník - pútavý prezentátor

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Ak potrebujete vycibriť Vašu schopnosť rozprávať pred ľuďmi, chcete si viac veriť, bez toho aby záležalo na type publika, na tom, či ste za stolom, či na pódiu

Chcete autenticky a s ľahkosťou vyjadrovať myšlienky, na ktorých vám záleží?… tak tento tréning je práve pre Vás

Pod vplyvom zážitkového tréningu, získate sebaistotu a schopnosť využívať naučené, ako pri prezentovaní, tak pri úspešnom zvládaní svojej každodennej práce:

Zacielenie na:

 • Objavenie schopností, o ktorých ste ani netušili
 • Získanie excelentných prezentačných schopností, výrazné zlepšenie Vášho prejavu
 • Presvedčivá prezentácia idei, zásady dobrej prezentačnej techniky, ako vytvoriť okamžitý dobrý dojem a získať si poslucháčov
 • Efektívna práca s PowerPoint-om a flipchart-om
 • Zvládanie vypätej situácie, práca s námietkami, dobrá argumentácia

Účastníci kurzov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plní nadšenia a pripravení na zmeny.

Cieľová skupina

 • Manažéri, interní a externí školitelia
 • Osoby, ktoré chcú byť vždy IN a dokonale pripravené

Obsahová náplň

Interaktívne skĺbenie teórie a praxe, pre úspešné pôsobenie v profesionálnej i osobnej sfére.

Súčasťou tréningu je téma: Porada ako efektívny nástroj riadenia v praxi, typy porád, prínos, chyby a nedostatky Ako prezentovať pútavo a efektívne?

 • Komunikácia v kontexte prezentéra: efektívne kladenie otázok a aktívne počúvanie; aktívne vnímanie svojho publika, efektívna spolupráca
 • Sila neverbality v prezentácii: reč tela, gestá, postoje a práca s hlasom
 • Príprava pred prezentáciou, čomu všetkému sa treba venovať
 • Ingrediencie dobrej prezentácie
 • Typy poslucháčov, podľa NLP
 • Tipy-triky, na čo si dať pozor alebo „zásady zlej prezentácie“
 • Rýchlo-kurz: PowerPoint-u, práca s flipchart-om, poznámkami
 • Nácvik reči – improvizácia s rozmanitými zadaniami,emóciami / odprezentovanie so spätnou väzbou
 • Nácvik premostení, kladenia silných otázok v prezentácii, tréning reakcií na námietky, používanie vybraných slov a slovných spojení pri účinnej argumentácii

Práca s rozmanitosťou tém (množstvo zážitkových aktivít a cvičení)

 • práca s trémou/mini koučing, (množstvo zážitkových aktivít)

Lektor:
Erika Feketová, Mary Dwyn Sumbalová, Zuzana Dranačková, Roman Goralko

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Erika Feketová
mobil: +421 903 221 950
e-mail: erika.feketova@espiral.sk

Adresa
Priemyselná 8 (office), 821 09 Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 221 950
mobil: +421 903 221 950
email: erika.feketova@espiral.sk
web: www.espiral.sk

Adresa
Espiral, s.r.o.
Priemyselná 8, Bratislava Zobraziť na mape