Silný rečník - pútavý prezentátor

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

„Ľudí robí výrečnými nadšenie a sila ducha.“ [Marcus Fabius Quintilianus]

Ak potrebujete vycibriť Vašu schopnosť rozprávať pred ľuďmi, chcete si viac veriť, bez toho aby záležalo na type publika, na tom, či ste za stolom, či na pódiu

Chcete autenticky a s ľahkosťou vyjadrovať myšlienky, na ktorých vám záleží?… tak tento tréning je práve pre Vás

Pod vplyvom zážitkového tréningu, získate sebaistotu a schopnosť využívať naučené, ako pri prezentovaní, tak pri úspešnom zvládaní svojej každodennej práce:

Zacielenie na:

 • Objavenie schopností, o ktorých ste ani netušili
 • Získanie excelentných prezentačných schopností, výrazné zlepšenie Vášho prejavu
 • Presvedčivá prezentácia idei, zásady dobrej prezentačnej techniky, ako vytvoriť okamžitý dobrý dojem a získať si poslucháčov
 • Efektívna práca s PowerPoint-om a flipchart-om
 • Zvládanie vypätej situácie, práca s námietkami, dobrá argumentácia

Účastníci kurzov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plní nadšenia a pripravení na zmeny.

Cieľová skupina

 • Manažéri, interní a externí školitelia
 • Osoby, ktoré chcú byť vždy IN a dokonale pripravené

Obsahová náplň

Interaktívne skĺbenie teórie a praxe, pre úspešné pôsobenie v profesionálnej i osobnej sfére.

 • Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna a neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok, v správny čas
 • Tajomstvo charizmy – viac vplyvu, viac úspechu, Kúzlo osobnosti – náš sprievodca; Ako na to?
 • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, sebamotivácie a formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu
 • Autenticky vyjadrované myšlienky, presvedčivá prezentácia idei, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov
 • Tréning reakcií na námietky, účinná argumentácia

Ako prezentovať pútavo a efektívne?

 • Komunikácia v kontexte prezentéra: efektívne kladenie otázok a aktívne počúvanie; aktívne vnímanie svojho publika, efektívna spolupráca
 • Sila neverbality v prezentácii: reč tela, gestá, postoje a práca s hlasom

Zachovať ľudskosť a byť silný a pevný v prejave

Zvýšiť hlasitosť, pridať dynamiku do reči a SEBAVEDOMIE porastie tiež

IMPROVIZÁCIA – menej a poriadne

 • Príprava pred prezentáciou, čomu všetkému sa treba venovať
 • Ingrediencie dobrej prezentácie
 • Typy poslucháčov, podľa NLP
 • Tipy-triky, na čo si dať pozor alebo „zásady zlej prezentácie“
 • Rýchlo-kurz: PowerPoint-u, práca s flipchart-om, poznámkami
 • Nácvik reči – improvizácia s rozmanitými zadaniami,emóciami / odprezentovanie so spätnou väzbou
 • Nácvik premostení, kladenia silných otázok v prezentácii, tréning reakcií na námietky, používanie vybraných slov a slovných spojení pri účinnej argumentácii

Práca s rozmanitosťou tém (množstvo zážitkových aktivít a cvičení)

 • práca s trémou/mini koučing, (množstvo zážitkových aktivít)

Súčasťou tréningu je téma: Porada ako efektívny nástroj riadenia v praxi, typy porád, prínos, chyby a nedostatky

Forma vzdelávania:

 • Prednáška, trénovanie, demonštrácia a simulácia, diskusia, interakcia, koučovací prístup
 • Súčasťou budú špeciálne cvičenia, úlohy a domáce zadania, ktoré umožňujú dokonalé prepojenie naučeného s praxou

Rozsah: 9:00 – 16:00 hod

Cena zahŕňa:

 • Lektora
 • Študijné materiály, dotazníky, vrátane elektronických podkladov slúžiacich pre ďalší seba-rozvoj
 • Celodenné občerstvenie, vrátane teplého obeda
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze

Lektor:
Erika Feketová, Zuzana Dranačková

Termíny kurzov

26.04.2017 - 28.04.2017

max 6 účastníkov

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Erika Feketová
mobil:
+421 903 221 *** zobraziť

email:
erika.feketova@... zobraziť


Adresa
Priemyselná 8 (office), 821 09 Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 221 *** zobraziť

mobil:
+421 903 221 *** zobraziť

email:
erika.feketova@... zobraziť

web: www.espiral.sk

Adresa
Espiral, s.r.o.
Priemyselná 8, Bratislava Zobraziť na mape