Kurz: Risk Based Pricing

Popis kurzu

Správné ocenění produktu tak, aby cena reflektovala míru rizika klienta, přináší výraznou konkurenční výhodu. První část tohoto semináře představuje metody zohlednění rizika v ceně produktu, druhá část semináře je věnována metodám a principům stanovení opravných položek. Tématika zohledňuje regulatorní požadavky a účetní standardy.Cieľová skupina

Seminář je připraven zejména pro pracovníky prodeje a oddělení kreditního rizika.Kontaktná osoba

Monika Gaňová
+420 257 290 252
arm@arm.cz


Organizátor