Kurz: Rating a scoring

Popis kurzu

Nabízí účastníkům bližší přehled o rozdílech mezi aplikačním a behaviorálním scoringem a o používaných metodách credit scoringu. Seminář se také zabývá kritérii efektivity použitých metod a návodů, jak tato kritéria aplikovat. Probírané metody jsou na semináři demonstrovány na číselných příkladech. Seminář dále poskytne účastníkům náhled do problematiky přidělování ratingu a vymezí rozdíl mezi ratingem a scoringem včetně diskuze o výhodách a nevýhodách těchto metod.Cieľová skupina

Pro všechny, kteří se zabývají ohodnocením bonity klientů.Kontaktná osoba

Monika Gaňová
+420 257 290 252
arm@arm.cz


Organizátor