Interní auditor IATF 16949:2016 (nové požadavky)

Popis kurzu

Poskytnout doškolení interním auditorům QMS s kvalifikací pro ISO 9001:2008 nebo ISO 9001:2015 a dále rekvalifikaci interním auditorů ISO/TS 16949:2009 tak, aby dokázali plánovat, realizovat a vyhodnocovat interní audity systému managementu kvality podle nového standardu IATF 16949:2016.

Obsah kurzu

 • Stanovení Rámce a Kontextu organizace
 • Zaměření na zainteresované strany
 • Audit řízení rizik a příležitostí pro dosažení cílů organizace
 • „Centralizovaný“ přehled interních a externích rizik a příležitostí
 • Integrace s ostatními normami a systémy řízení
 • Propojení strategie, politiky a cílů k zajištění směru podnikání
 • Zaměření na interní dokumentaci podle skutečných potřeb organizace
 • Interní i externí komunikace
 • Aplikace procesního přístupu v QMS
 • Interní audit v souladu s ISO 19011:2011
 • Praktický postup při interním auditu podle požadavků IATF 16949:2016
 • Report výsledků auditu
 • Zkušenosti z auditování systémů managementu kvality v certifikovaných firmách

Cieľová skupina

Pracovníkům certifikovaných firem, kteří budou zařazeni do funkce interního auditora IATF 16949:2016, pro splnění nových kvalifikačních požadavků.

Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Sodomková
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz

Organizátor