Daň z príjmov fyzických osôb

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

http://www.tempo.sk/c-183/dan-z-prijmov-fyzickych-osob-seminar-skolenie/

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku

Obsahová náplň

Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2016 a daňové priznanie typu B

 1. Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2016 a 2017 (dotácie, sponzoring, majetok využívaný na súkromné a služobné účely, odpisovanie majetku, podiely na zisku, transferové oceňovanie a podobne).
 2. Postupy účtovania pre fyzické osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a ich aktuálne zmeny pre rok 2016 najmä komisionársky predaj, sponzoring, dotácie.
 3. Uzatvorenie roka 2016 podnikajúcich fyzických osôb:
 • účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
 • preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
 • s percentuálnymi výdavkami.
 1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:
 • povinnosť podať daňové priznanie,
 • nezdaniteľné časti základu dane,
 • príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
 • príjmy zo závislej činnosti,
 • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • príjmy z kapitálového majetku,
 • ostatné príjmy,
 • umorovanie straty,
 • povinné prílohy,
 • osobitné záznamy,
 • upozornenia k vyplneniu daňového priznania.
 1. Diskusia.

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Tomáš Polák Ing.
tel: +421 41/562 18 10
mobil: +421 911 553 636, +421 903 544 777
e-mail: office@tempo.sk

Adresa
garni* G HOTEL Bratislava, Košická 52, 821 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/562 15 77, +421 41/562 18 10, +421 903 544 777
email: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape