Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • udržanie si kvalifikácie interného audítora;
  • oboznámenie sa so zmenami v normách a predpisoch;
  • kurz je určený pre interných audítorov ISO/TS 16949, ktorí sa chcú zdokonaliť a predĺžiť si platnosť osvedčenia interného audítora

Cieľová skupina

Kurz je určený pre interných audítorov ISO/TS 16949.

Obsahová náplň

  • oboznámenie s aktuálnym stavom noriem a predpisov pre výkon interných auditov v automobilovom priemysle;
  • oboznámenie so zmenami v „Pokynoch pre certifikáciu v automobilovom priemysle podľa ISO/TS 16949“, 4.vydanie z 1.10.2013;
  • vybrané kapitoly dotýkajúce sa povinnosti certifikovaných spoločností;
  • prehľad v zmenách predpisov súvisiacich s certifikáciou podľa ISO/TS (VDA2, VDA 4, VDA 5 (5.1, 5.2), VDA 19.2..);
  • často sa opakujúce nedostatky zistené pri auditoch.

Lektor:
Ing. Tadeáš Kurilovský, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu k výkonu interného audítora

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Lucia Horňáková
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
hornakova@... zobraziť


Adresa
Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape