Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • získanie a udržanie si kvalifikácie interného audítora
  • oboznámenie so zmenami v normách a predpisoch
  • kurz je určený pre interných audítorov ISO/TS 16949, ktorí chcú byť internými audítormi aj podľa normy IATF 16949:2016

Cieľová skupina

Kurz je určený pre interných audítorov IATF 16949:2016

Obsahová náplň

  • Oboznámenie s aktuálnym stavom noriem a predpisov pre výkon interných auditov v automobilovom priemysle
  • Oboznámenie so zmenami v „Pravidlách pre certifikáciu v automobilovom priemysle“, 5. vydanie
  • Zmeny v terminológii, vybrané kapitoly normy ISO 9000:2015
  • Výklad požiadaviek normy IATF 16949:2016, vrátane výkladu požiadaviek normy ISO 9001:2015 + príklady z praxe, diskusia, doplnené o najčastejšie sa opakujúce špecifické požiadavky zákazníkov

Lektor:
Ing. Pavel Chovanec

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu k výkonu interného audítora

Termíny kurzov

06.03.2017 - 07.03.2017

Miesto konania: Jašíkova 6, Bratislava

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Adresa
Pobočka Bratislava, TÜV SÜD Slovakia, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
email: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape