Kurz: Vzťahy so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a ich pôsobenie na území SR

Popis kurzu

  1. Typológia obchodných spoločností
  • najčastejšie typy obchodných spoločností v medzinárodnom obchode
  • spoločné a rozdielne znaky s obchodnými spoločnosťami v Slovenskej republike
  1. Osoby konajúce v mene obchodných spoločností
  • štatutárne orgány a informácie o nich vo verejných registroch
  • generálne plnomocenstvá pre tretie osoby a ich náležitosti
  • „company agents" a ďalšie osoby majúce vzťah k obchodnej spoločnosti
  1. Pôsobenie zahraničných obchodných spoločností v SR
  • právna úprava podnikania zahraničných obchodných spoločností
  • spôsoby podnikania na území SRCieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľavaKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor